SERDECZNIE WITAM! / ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! / I WARMLY WELCOME!

Strona ks. Krzysztofa Pożarskiego, byłego proboszcza parafii św. Stanisława, biskupa w Sankt Petersburgu  (Rosja) i  duszpasterza Polonii w latach 1996-2012.

Страница о. Кшиштофа Пожарского, бывшего настоятеля прихода св. Станислава, епископа в Санкт-Петербурге (России), капеллана польской общины в 1996-2022 гг.

Pastor Roman Catholic parish of St. Stanislaus St Petersburg (Russia); Rector — Sanctuary of the Mother Thrice Admirable (1996-2022)

Przez trzydzieści lat byłem duszpasterzem katolickim za wschodnią granicą Polski. W tym przez 25 lat proboszczem rzymskokatolickiej parafii pw. św. Stanisława w Sankt Petersburgu (Rosja), a także rektorem sanktuarium Sankt Petersburskiej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Założycielem kilku katolickich parafii w różnych miastach w Północno-zachodniej Rosji. Byłem przy tym także duszpasterzem petersburskiej Polonii i zasłużonym działaczem polonijnym w Rosji, propagatorem kultury polskiej i nauki języka polskiego.

Wydawcą i głównym redaktorem kwartalnika historycznego „Nasz Kraj» poświęconego tematyce polonijnej, a także historii Kościoła katolickiego w Rosji i w Polsce. Wydałem trzy przewodniki po sankt petersburskich archiwach dotyczących polskich archiwaliów i eksponatów muzealnych oraz książkę o dawnym cmentarzu Wyborskim w mieście nad Newą; wydałem foto album  „Niezłomny Pasterz w Rosji. Sługa Boży biskup Antoni Malecki. 1861-1935; a także opracowałem „Martyrologium Polaków, obywateli ZSRR na Północnym zachodzie Rosji. 1919 (1937-1938) 1953.

W przygotowaniu książka o konfiskacie majątków ziemskich po upadku powstań narodowych w petersburskich archiwach. Posiadam bogate zbiór materiałów archiwalnych i książek związanych ze wschodnią historią. Przyczyniłem się do upamiętnienia kilkunastu miejsc związanych z martyrologią polskiego narodu w Rosji.

W dniu 1 lipca 2017 roku, metropolita arcybiskup Paweł Pezzi, ordynariusz Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie mianował mnie także postulatorem procesu wyniesienia do chwały ołtarzy rosyjskich katolickich męczenników pierwszej połowy XX wieku.

ZAPRASZAM SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY!

Świadectwa parafian kościoła św. Stanisława w Petersburgu na temat Bożej pomocy i Bożego miłosierdzia w ich życiu, nakręconego w 2018 roku, w jednym z najpiękniejszych kościołów w Rosji, który jest pomnikiem historii i kultury federalnego znaczenia, zbudowanego w latach 1823-1825.
***
Свидетельства прихожан храма св. Станислава в Санкт-Петербурге о Божьей помощи и Божьем Милосердии в их жизни, снятых в 2018г. в одном из прекрасных римско-католических храмов в России, являющимся памятником истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) значения, построенного в 1823-1825 гг.

С 1996 по 2022 гг. был я настоятелем римско-католического прихода св. Станислава, епископа и мученика в Санкт-Петербурге.

Автором справочника «История Римско- католической Церкви в Российской империи (XVIII—XX вв.) в документах Российского государственного исторического архива» (1999), вторая часть которого вышла под названием «История Римско- католической Церкви в России и в Польше в документах архивов, библиотек и музеев Санкт-Петербурга» (2000).  

       В 2003 г. опубликовал я  книгу Памяти «Бывшее Выборгское римско- католическое кладбище в Санкт- Петербурге. 1856-1950. В 2010 г. издал фотоальбом  «Несгибаемый пастырь в России. Слуга Божий епископ Антоний Малецкий».

С 2000 г. был я главным редактором исторического ежеквартального журнала «Наш Край» прихода св. Станислава, в котором публикуются материалы по истории Католической Церкви и польской диаспоры в России.

1 июля 2017 года архиепископ Павел Пецци, митрополит-ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, назначил меня постулатором процесса прославления российских католических мучеников ХХ века.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!