Prosba o Pomoc dla Polskiej Macierzy Petersburgu

Sankt Petersburg, 29

PROŚBA O POMOC FINANSOWĄ DLA ODRADZAJĄCEJ SIĘ W PETERSBURGU „POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ”

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

     Zwraca się do Was duszpasterz Sankt Petersburskiej Polonii z Rosji i jednocześnie proboszcz parafii św. Stanisława w Petersburgu – ks. Krzysztof Pożarski.

    Otóż już od prawie 30 lat pracuję za wschodnią granicą Polski, najpierw na Białorusi, potem w Rosji. W samym Petersburgu pracuję od końca 1996 roku. Za swoją działalność polonijną otrzymałem różne odznaczenia państwowe i medale od różnych instytucji (MEN i IPN). Przez 14 lat prowadziłem także w Petersburgu Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej.

    Jak wiemy obecnie stosunki polsko-rosyjskie nie są najlepsze, co przekłada się także zdecydowanie na nasze życie polonijne, np. w Petersburgu od pięciu już lat nie było żadnego oficjalnego przedstawiciela z Polski. Konsulat generalny RP jest także bierny w organizowaniu różnych większych inicjatywach dla Polonii i nie potrafi ich poza tym dobrze organizować. Jesteśmy tym wszystkim bardzo zaniepokojeni, gdyż Polacy w Rosji zostali pozostawieni właściwie samym sobie.

      Obecne dwie organizacje polonijne w naszym mieście przeżywają kryzys i w zasadzie są to „jednoosobowe” kierownictwa i zostały też „sprywatyzowane”. „Dom Polski” zakupiony ze środków Senatu RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest od prawie pięciu lat z przyczyn zamknięty.

    W związku z tym intelektualny potencjał Polonii w Petersburgu jest marnowany od wielu lat. Dlatego też w końcu 2018 roku pojawiła się w naszym mieście inicjatywa, aby odrodzić Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”, którą chcemy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Rosyjskiej Federacji zarejestrować jako ogólnorosyjską organizację do końca czerwca 2019 roku.

     „Polska Macierz Szkolna” w Petersburgu istniała już w latach 1907-1918 i odegrała znaczącą rolę w nauczaniu języka polskiego dla tysięcy biednych polskich dzieci, także przez założenie licznych szkół (przeszło dwadzieścia) elementarnych w mieście nad Newą. I te tradycje chcielibyśmy mimo trudnego czasu znowuż odrodzić, także przez utworzenie polskiego gimnazjum czy też liceum oprócz niezbędnych szkół sobotnio-niedzielnych języka polskiego.

       W związku z tym była by pilna potrzeba na sam początek dla odradzanej „Polskiej Macierzy Szkolnej” w Petersburgu zakupić odpowiedni dom albo też pomieszczenia. Taki koszt jest bardzo wysoki i dochodzi do kilkuset tysięcy  EURO.

     Dlatego też chciałem się zwrócić do tych wszystkich, które sprawy polskie są bardzo bliskie i posiadają możliwości finansowe, także przez dostęp do różnych fundacji czy też banków o pomoc. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt ststanislas@list.ru

     Dzięki temu moglibyśmy od razu przystąpić do szerokiego nauczania języka i kultury polskiej, a także historii.  

     I nie muszę już chyba pisać, jak ważna jest to idea dla polskiej sprawy w Rosji i chyba do tej pory nic lepszego nie mógłby zaproponować.  

     Jeśli były by potrzebne dodatkowe informacje, gotów byłbym je przedstawić.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. Stanisława w Petersburgu (Rosja), Duszpasterz Sankt Petersburskiej Polonii, Postulator procesu rosyjskich katolickich męczenników XX wieku

www.krzysztofpozarski.com