Rosyjskie Państwowe Archiwum Marynarki Wojennej

Rosyjskie Państwowe Archiwum Marynarki Wojennej

 (RGAWMF)

191186, Sankt Petersburg, ul.  Milionnaja, 36

tel.: (812) 315-90-54

Charakterystyka dokumentów:

2 904 zespoły arch.

1 194 119 jed. arch. (1654-1940)

RGAWMF  zawiera dokumenty o organizacji rosyjskiej i sowieckiej marynarki wojennej,  o jej budowie,  szkoleniu bojowym, uczestniczeniu w operacjach bojowych,  o żegludze, o rozwoju sztuki i techniki marynarki wojennej, o odkryciach   naukowych i geograficznych, o historii budowy okrętów, wykształcenia marynarskiego, medycyny, o założeniu portów wojskowych, funkcjonowaniu admiralicji,  stoczni, urządzeń portowych, obiektów hydrotechnicznych,  umocnień nadbrzeżnych.

Dokumenty dotyczące historii Kościoła Rzymskokatolickiego

            RGAWMF należy do archiwów specyficznych, więc siłą rzeczy  nie dysponuje obszernymi  archiwalnymi  materiałami  dokumentalnymi  dotyczącymi  Kościoła katolickiego. Dokładne określenie ich objętości jest dość kłopotliwe,  przede wszystkim z tego powodu, że do tej pory większość fondów archiwum nie została szczegółowo opisana. Natomiast w tych fondach, gdzie taka praca była wykonana, Kościół rzymskokatolicki nie został wydzielony. Dlatego poniższe dane  nie są odzwierciedleniem  całego kompletu  dokumentów przechowywanych w archiwum i dotyczących danego tematu.

1728 r. – Utwory historyczno-teologiczne  magistra Fabiana napisane po łacinie.

(f. 19, op. 4, sygn. 440)

1782 r. – Dane o innowiercach w Morskim Korpusie Kadetów.

            (f. 432, op. 1, sygn. 283)

1795 r. – Personel  konsystorium  duchownego  dla  guberni   kurlandzkiej   zatwierdzony   przez  Katarzynę II.

(f. 212, op. 10, sygn. 134)

1797 r. – O wydzieleniu  pomieszczenia w budynku Morskiego Korpusu Kadeckiego dla nabożeństw według obrządku rzymskokatolickiego.

            (f. 432, op. 1, sygn. 728)

1826 r. – O regulaminie wypłat wynagrodzeń zakrystianom i psalmistom kościoła luterańskiego i katolickiego w portach bałtyckich.

            (f. 132, op. 1, sygn. 2027)

1830 r. – Przedstawienie do nagrody w wymiarze dwóch rocznych uposażeń księdza rzymskokatolickiego  oddane carowi przez  głównodowodzącego  Czarnomorskiej Marynarki Wojennej  A.S. Greiga.

            (f. 205, op. 1, sygn. 2211)   

1832 r. – O wzmocnieniu nadzoru nad księżmi rzymskokatolickimi odprawiającymi obrzędy religijne dla urodzonych w Polsce.

            (f. 283, op. 3, sygn. 6485)

1833 r. – O naznaczeniu  pensji dla  ks. F. Szkomrowskiego, zakonnika w kościoła  w Kronsztacie.

            (f. 283, op. 1, sygn. 3364)

1839 r. – O naznaczeniu księdza godnego zaufania  dla kościoła w Kronsztacie.

(f. 283, op. 1, sygn. 4611)

1839 r. – O nagrodzeniu  księdza Miłkowskiego, służącego w kościele w Izmaile,  za zaspokajanie potrzeb duchowych podoficerów  marynarki.

            (f. 283, op. 1, sygn. 4638)

1839 r. – O wzmocnieniu nadzoru nad księżmi rzymskokatolickimi  odprawiającymi obrzędy religijne dla urodzonych w Polsce.

            (f. 283, op. 3, sygn. 6485)

1839 r. – O przedsięwzięciu środków dla „tajnego” nadzoru nad księżmi  odprawiającym obrzędy dla marynarzy – Polaków.

            (f. 243, op. 1, sygn. 4177)

1840 r. –  O wyznaczeniu kapłana rzymskokatolickiego dla portu archangielskiego.

            ( f. 283, op. 1, sygn. 4931)

1842 r. – O konieczności przedłużenia kontraktu za wynajęm mieszkania w celu odprawiania nabożeństw  w Kronsztacie.

            (f. 1002, op. 1, sygn. 603)

1843 r. – O zezwoleniu danym marynarzom wyznania rzymskokatolickiego na zwolnienie z obowiązków służbowych w ich dni świąteczne.

            (f. 283, op. 1, sygn. 5697)

1844 r. – O zorganizowaniu kościoła rzymskokatolickiego w Archangielsku.

            (f. 410, op. 1, sygn. 1680)

1851r. – Uwagi odnośnie „konkordatu” zawartego przez Rosję i Watykan w 1847 r.  o położeniu, prawach i obowiązkach  Kościoła katolickiego.

Kopia. (f. 19, op.4, sygn. 489)

1855-1856 r. – O przemianowaniu mikołajewskiego kościoła na kapelanię.

            (f. 283, op. 2, sygn. 7000)

1856 r. – O corocznym asygnowaniu środków dla kościoła rzymskokatolickiego w Mikołajewie.

            (f. 410, op. 2, sygn. 1192)

1858 r. – O przekazaniu pod zarząd władz diecezjalnych  kościoła w Kronsztacie.

            (f. 410, op. 22, sygn. 1524)

1860-1870 r. – O zakazie używania języka polskiego przez księży w czasie odprawiania nabożeństw i obrzędów.

            (f. 283, op. 3, sygn. 6564;  f. 243, op. 1, sygn. 7119)

1864 r. – O sekularyzacji klasztorów w Polsce (z pamiętnika admirała I. Szestakowa).

            (f. 26, op. 1, sygn. 18)

1864 r. – O zakazie kierowania  marynarzy wyznania katolickiego na rejsy zagraniczne.

            (f. 283, op. 3, sygn. 3796)

1868 r. – Wykaz parafian kościoła w Kronsztacie.

            (f. 410, op. 2, sygn. 5875)

1868-1869 r. – O stosunkach wzajemnych między duchowieństwem prawosławnym i katolickim w  guberni wileńskiej ( ze wspomnień admirała I. Szestakowa).

            (f. 26, op. 1, sygn. 19)

1872 r – O likwidacji stanowisk etatowych proboszcza i jego pomocnika w kościele w Kronsztacie.

            (f. 283, op. 3, sygn. 940)

1877 r. – O odmówieniu  nagrodzenia Orderem św. Stanisława 3-go stopnia proboszcza kościoła w Rewlu –  ks. Mimanowicza.

            (f. 283, op. 3, sygn. 6233)

1902-1902 r.   – Wyjątek  (dotyczący spraw religijnych) z tekstu sprawozdania wileńskiego, kowieńskiego i grodzieńskiego  generał-gubernatora   z  lat 1902-1903.

            (f. 32, op. 1, sygn. 333)

1905 r. – Zaświadczenie  wydane przez Kancelarię Państwową o prawach  przedstawicieli wyznań obcych   zgodnych z obowiązującym prawodawstwem.

            (f. 32, op. 1, sygn. 333)

1906 r. – Notatka pełniącego obowiązki dyrektora Departamentu ds. Duchownych  Wyznań Obcych o trudnościach w przeprowadzaniu  egzaminów z literatury rosyjskiej w rzymskokatolickich seminariach duchownych na terenie Królestwa Polskiego.

            ( f. 32, op. 1, sygn. 338)