Wydania ksiązkowe ks. K. Pożarskiego

WYDANIA KSIĄZKOWE  KS. K. POŻARSKIEGO   

Wszystkie te pozycje można otrzmać w kosciele św. Stanisława w Petersburgu albo zamowić po E-mail ststanislas@list.ru

 • Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Adam Mickiewicz. Zdania i uwagi. Sankt Petersburg 1999 (wersja polsko-rosyjska)
 • „Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w imperium rosyjskim /XVIII-XX wiek/  w dokumentach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego” . Warszawa — Sankt Petersburg 1999. Wydanie  języku polskim i rosyjskim. 290 stron.
 • Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Co każdy Polak wiedzieć winien. Sankt Petersburg 2000.
 • Barbara Kloss. O naśladowaniu Maryi w tajemnicach Różańca Świętego . Sankt Petersburg 2000 (wersja rosyjska)
 • Parafia św. Stanisława. Parafialny Modlitewnik „Ostatnia Wieczerzy”. Sankt Petersburg 2000 (wersja rosyjska)
 • „Historia Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji i w Polsce  w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga”. Warszawa — Sankt Petersburg 2000. Wydanie  języku polskim i rosyjskim. 656 stron.
 • Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Co każdy Polak wiedzieć winien. Sankt Petersburg 2003.
 • „Rzymskokatolicki Cmentarz Wyborski w Sankt Petersburgu (1856-1950). Księga Pamięci”.  Warszawa – Sankt-Petersburg 2003. Dwie książki . Jedna książka wydana po polsku, druga po rosyjsku. 272 strony.
 • Ks. Krzysztof Pożarski, Święta Filomena Rzymska, dziewica i męczennica. Sankt Petersburg 2008 (wersja rosyjska)
 • Parafia św. Stanisława. Święta Małgorzata Maria. Powiernica tajemnic Najświętszego Serca Jezusa. Sankt Petersburg 2010 (wersja rosyjska)
 • „Niezłomny Pasterz w Rosji. Sługa Boży biskup Antoni Malecki. 1861-1935”.  Warszawa, 2010.  Dwa foto albumy. Jeden po polsku, drugi po rosyjsku. 136 stron.
 • Martyrologium Polaków, obywateli ZSRR na Północnym zachodzie Rosji. 1919 (1937-1938) 1953. Sankt Petersburg 2012. Ksiązka w  jezyku rosyjskim, 768 stron
 • „Polskie eksponaty i szczególnie cenne dokumenty w muzeach, archiwach, bibliotekach i kościołach Sankt Petersburga”. Przewodnik – Informator. Warszawa — Sankt Petersburg 2016. Fotoalbum w  jezyku rosyjskim, 144 strony.
 • Anna Mroczek. „Nasz Ojciec. Abp Wincenty Kluczyński.1847-1917”
  Sankt Petersburg 2017 (Ksiązka w  jezyku rosyjskim)
 • Pamięci 425 katolickich kapłanów, różnych obrządków i narodowości, zabitych w więzieniach, obozach i w zsyłkach WSPOMNIJMY ICH WSZYSTKICH!” Sankt Petersburg 2018 (wersja polsko-rosyjska), stron
 • Ks. Krzysztof Pożarski. Pomniki i memorialne tablice Polakom i osobom polskiego pochodzenia w Sankt Petersburgu i jego okolicach. Sankt Petersburg 2018 (wersja polsko-rosyjska). 168 stron.
 • Ks. Krzysztof Pozarski. „Z Chrystusem do końca. Meczeństwo Sług Bożych w Związku radzieckim” Sankt Petersburg 2018. (Ksiązka w  jezyku rosyjskim), s. 296.
 • Główny redaktor kwartalnika „Nasz Kraj”, magazynu historycznego wydawanego przez parafię św. Stanisława w Sankt Petersburgu od stycznia 2000 roku. Do tej pory zostało wydanych 56 numerów poświęconych historii Kościoła katolickiego, jak i Polaków w Rosji. (Zobacz odzdzielny punkt)

https://krzysztofpozarski.com/kwartalnik-historyczny-nasz-kraj-wydawany-z-2000-r/