Centralne Państwowe Archiwum Kinofotofonodokumentów SPb

(CGAKFFD SPb)

Centralne Państwowe Archiwum Kinofotofonodokumentów Sankt Petersburga

190015, Sankt Petersburg, Ul. Tawriczewskaja 39

Tel. 516 54 02

Charakterystyka dokumentów: 500 381  jed. arch.

Egzemplarz archiwalny fotografii – 497 273 jed. arch.(1840/60-1992)

Egzemplarz archiwalny nagrania – 3 102 jed. arch.  (1860-1992)

Egzemplarz archiwalny filmu – 6 jed. arch. (1925,1966)

            W archiwum przechowywane są w zdecydowanej swojej większości dokumenty fotograficzne  z lat 1840 – 1992, których liczba dochodzi do 500 000 jednostek archiwalnych, które zostały zebrane w wyniku działalności różnych  organizacji  Petersburga i województwa, a dotyczace politycznego, ekonomicznego, społecznego i religijnego życia zarówno Rosji carskiej, jak i sowieckiej.

Jako samodzielna jednostka archiwalna CGAKFFD SPb została utworzona w 1936 roku, kiedy to otrzymała nazwę Leningradzkiego Obwodowego Fotoarchiwum. Archiwum to jeszcze dwa razy zmieniało swoją nazwę. Ostatecznie w 1991  roku zostało przekształcone w Centralne Państwowe Archiwum Kinofotofonodokumentów Sankt Petersburga.

            W archiwum tym znajduje się kilka tysięcy fotografii i fotograficznych negatywów związanych nie tylko z  historią Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim, ale i z historią Polski. Dokładne ich wyjawienie i zestawienie  katalogu wymaga znacznie dłuższego czasu  i  nakładu sił.

            Dlatego też jako przykład fotograficznych zasobów archiwalnych zostało podanych tylko 168 negatywów i zdjęć dotyczących działałności Kościoła w Petersburgu, w mieście gdzie mieściła się rezydencja metropolitów mohylewskich, znajdowała się Akademia Duchowna i Seminarium Duchowne, gdzie działały liczne parafie i była  silnie rozwinięta  działalność charytatywna

L.p Numer katalogowy Temat fotografi/negatywu Rok wykonania negatywu
       
  Schronisko dla dzieci Polskiego  Centralnego Komitetu Pomocy Uciekinierom    
  D – 3431 Dzieci w schronisku  razem z bpem  Janem Cieplakiem 1916
  D – 3432 Dzeci schroniska wraz  z bpem J. Cieplakiem przy choince 1916
  D – 3447 Dzieci w schronisku w czasie obiadu 1916
  D – 3450 Dzieci w schronisku z ks. Około-Kułakiem i bpem J. Cieplakiem 1916
  D – 3451 Dzieci w schronisku razem z bpem J. Cieplakiem w czasie Jasełek 1916
  D – 3474 Dzieci w schronisku w czasie modlitwy w drewnianej kaplicy 1916
  D – 6558 Wychowankowie i dzieci  polskiego schroniska 1916
       
  Schronisko  dla dzieci Pietrogradzkiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym Polakom Wycierpiewszym  od Wojny    
  D – 3424 Dzieci w schronisku 1916
  D – 3465 Dzieci w schronisku 1916
  D – 3466 Dzieci na zajęciach 1916
  D – 3477 Dzieci przed domem  schroniska 1916
  D – 3478 Dzieci w schronisku 1916
  D – 3489 Dzieci w schronisku 1916
  D –  3491 Dzieci w czasie lekcji 1916
  D – 3495 Dzieci na spacerze przed domem 1916
  D – 3498 Dzieci w schronisku 1916
  D – 6557 Członkowie zarządu Stowarzyszenia 1916
       
       
  Stowarzyszenie Dobroczynności „Braterska Pomoc”    
  D – 13367 Grupa pracownic w pracy 1916
       
  Schronisko dla dzieci przy kościele św. Kazimierza w Petersburgu    
  D – 14639 Grupa opiekunów schroniska p. 1900 r.
  D – 14642 Ksiądz (?) wraz z grupą dzieci p. 1900 r.
  D – 14643 Kościół św. Kazimierza z widokiem schroniska p. 1900 r.
  D – 14644 Ksiądz (?) wraz z grupą dzieci p. 1900 r.
  D – 14645 Ksiądz (?) wraz z grupą dzieci p. 1900 r.
  D – 14647 Ksiądz (?) wraz z grupą dzieci p. 1900 r.
  D – 14648 Ksiądz wraz z grupą opiekunów schroniska p. 1900 r.
       
  Zakłady Wychowawczo-rzemieślnicze  Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny na ul. Kiriłowskiej 19  w Petersburgu prowadzone przez ks. Antoniego Maleckiego    
  E – 42 61 Wychowankowie w czasie pracy w stolarnym cechu 1909
  E – 4262 Zewnętrzny widok na główny budynek Zakładów tzw „Dom Kierbiedzia” 1909
  E – 4263 Zewnętrzny widok na główny budynek Zakładów „Dom Kierbiedzia” 1909
  E – 4264 Wnętrze kaplicy Niepokalanego Serca Maryi przy Zakładach 1909
  E – 4265 Wychowankowie w czasie pracy w cechu koszykarskim 1909
  E – 4266 Wychowankowie w czasie pracy w stolarnym cechu 1909
  E – 4267 Widok na ogrody i   widok z tyłu na „Dom Kierbiedzia” 1909
  E – 4268 Wychowankowie w czasie pracy w stolarnym cechu 1909
  E – 4269 Wychowankowie Zakładu z ks. Maleckim i kierowniczką Piotrowską 1909
  E – 4270 Orkiestra Zakładowa wraz z ks. Maleckim 1909
  E – 4271 Orkiestra Zakładowa wraz z ks. Maleckim 1909
  E – 4272 Meble wykonane przez wychowanków Zakładu w cechou stolarskim 1909
  E – 4273 Ks. Malecki w sadzie wraz z przyjaciółmi 1909
  E – 4274 Łazienka w Zakładach 1909
  E – 4275 Szatnia w Zakładach 1909
  E – 4276 Wychowankowie na korytarzu w czasie przerwy 1909
  E – 4277 Klasy uczniowskie w Zakładach 1909
  E – 4278 Ks. Malecki w biblotece szkolnej Zakładu 1909
  E – 4279 Wychowankowie w klasie szkolnej na lekcjach 1909
  E – 4280 Wychowankowie w czasie obiadu 1909
  E – 4281 Sypialnia 1909
  E – 4282 Fasada „Domu Kierbiedzia” 1909
  E – 4283 Wychowankowie Zakładu wraz z ks. Maleckim 1909
  E – 4284 Wychowankowie Zakładu wraz z ks. Maleckim 1909
  E – 4285 Grupa dobroczyńców Rzymkokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności wraz z pracownikami Zakładów 1909
  E – 4286 Korytarz na drugim piętrze w „Domu Kierbedzia” 1909
  E – 4288 Wychowankowie w czasie pracy w cechu odlewniczym w Zakładach 1909
  E – 4289 Wychowankowie w czasie pracy w cechu koszykarskim 1909
  E – 4290 Wychowankowie w czasie pracy w cechu kuźniecznym 1909
  E – 4291 Sypialnia w zakładach 1909
  E – 8325 Wnętrze kaplicy Niepokalanego Serca Maryi 1911
  D – 3135 Kaplica Niepokalanego Serca Maryi przy Zakładach udekorowana kwiatami 1913
       
  Schronisko Stowarzyszenia Pomocy Biednym Dzieciom w Leśnym k/Petersburga    
  E – 19080 Dzieci w schronisku   1913
  Duchowieństwo Rzymskokatolickie    
  Ж – 154 Członkowie Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu z bpem  Franciszkiem Karewiczem. Fontanka 119 1914
  E – 6746 Grupa członków Kolegium z bpem Janem Cieplakiem i prał. K. Budkiewiczem 1912
  E – 9111 Abp Kluczyński 1910
  E – 9112 Abp Kluczyński 1910
  E – 9113 Abp Kluczyński 1910
  E – 9114 Abp Kluczyński 1910
  Г – 5541 Abp Kluczyński 1913
  Г  – 4755 Bp Jan Cieplak 1916
  Г  – 4756 Bp Jan Cieplak 1912
  Г  – 4758 Bp Jan Cieplak 1912
  Г – 4759 Bp Jan Cieplak 1914
  Г – 4757 Bp Jan Cieplak 1914
  Г – 4760 Bp Jan Cieplak 1912
  Г – 4761 Bp Jan Cieplak 1912
  E – 6911 Bp Jan Cieplak z członkami Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu 1909
  D – 12046 Bp. Franciszek Karewicz 1913
  Г – 7120 Ks. Augustyn Łosiński 1913
  Г – 4570 Prał. Antoni Malecki 1912
  Г – 4571 Prał. Antoni Malecki 1912
  Г – 4573 Prał. Antoni Malecki 1912
  Г – 4573 Prał. Antoni Malecki 1912
  Г – 4773 Grupa księży z abpem Edwardem Roppem i prał. A. Maleckim 1905
  E – 16450 Bp Edward Ropp 1906
  D – 3003 Bp Edward Ropp 1906
  D – 11846 Bp Edward Ropp 1906
  D – 19657 Bp Edward Ropp 1906
  D – 19658 Bp Edward Ropp 1906
  Г  – 6217 Bp Jan Senkus 1914
  Г  – 7124 Prał. Konstanty Budkiewicz 1906
  Г  – 7125 Prał. Konstanty Budkiewicz 1909
  Г  – 6369 Abp Franciszek Wnukowski 1909
  Г  – 6370 Abp Franciszek Wnukowski  
  Г  – 7130 Bp Stefan Denisewicz 1906
  Г  – 9861 Bp Dmochowski k. XIX w.
  D – 9862 Procesja pogrzebowa bpa Dmochowskiego w Sankt Petersburgu 1910 (?)
  D – 9863 Procesja pogrzebowa bpa Dmochowskiego w Sankt Petersburgu 1910 (?)
      E – 65 Pogrzeb metropolity Wnukowskiego w Petersburgu (26.05.1909), na ul. 1 Rota Izmajłowskiego Pułku 11   1909
  E – 66 Wyniesienie trumny metropolity Wnukowskiego z kościoła Wniebowzięcia NMP 1909
  E – 67 Pogrzeb metropolity Wnukowskiego w Petersburgu (26.05.1909), na ul. 1 Rota Izmajłowskiego Pułku 11 1909
       
  Rzymskokatolicka Duchowna Akademia w Petersburgu    
  E – 3385 Studenci Akademii 1916
  E -3383 Metropolita Ropp ze studentami 1916
100. E – 3383 Absolwenci Akademii 1916
101. E – 3384 Absolwenci Akademii 1916
102. E – 3386 Studenci Akademii 1916
103. Ж – 471 Profesorowie i studenci Akademii 1910
104. Ж – 472 Profesorowie i studenci Akademii 1910
105. Ж – 473 Profesorowie i studenci Akademii 1910
     
  Rzymskokatolickie Seminarium Duchowne w Petersburgu    
106. Ж – 893 Absolwenci Duchownego Seminarium 1913 ?
107. D – 12044 Seminarzyści 1913 ?
108. D – 12047 Seminarzyści 1913 ?
109. D – 19585 Profesorowie i seminarzyści 1913 ?
110. Г –  12850 Seminarzyści 1913 ?
111. Г –  12851 Seminarzyści 1913 ?
112 Г –  12854 Seminarzyści 1913 ?
113. Г –  12855 Seminarzyści 1913 ?
114. Г –  12857 Seminarzyści 1913 ?
115. Г –  15005 Profesorowie seminarium 1913 ?
116. E – 15841 Seminarzyści 1914
     
  Kościół św. Katarzyny    
117. D – 6555 Grupa  bierzmowanych 1916
118. E – 3637 Interier kościoła 1914
119. E – 9117 Nabożeństwo w kościele św. Katarzyny 1910
120. E – 9119 Grupa modlących się w kościele 1910
121. E – 11956 Bp J. Cieplak i prał. K. Budkiewicz wśród dzieci pierwszokomunijnych 1916
122. E – 11957 Prał. Budkiewicz wśród dzieci 1913
123 E -15112 Ksiądz (?) z grupą dzieci pierwszokomunijnych 1909
124. E – 17060 Widok na kościół św. Katarzyny 1902
125. E – 17052 Ksiądz (?) i dzieci pierwszokumunijne 1909
126. E – 17053 Ksiądz (?) i dzieci pierwszokomunijne  
127. Г – 1150 Kościół św. Katarzyny – główny fronton   Kościół Najśw. Serca P.J. i schronisko 1902
128. Г – 6531 Widok na boczną fasadę kościoła Najśw. Serca Jezusa 1914
129. D – 11 Nabożeństwo z okazji poświęcenia dzwonów  dla rzymskokatolickiego schroniska dla biednych obojga płci – ul. Uszakowskaja 20 1904
130. D – 10 Nabożeństwo z okazji poświęcenia dzwonów  dla rzymskokatolickiego schroniska dla biednych obojga płci – ul. Uszakowskaja 20 1904
140. D – 1117 Ksiądz (?) z dziećmi 1916
       
  Kościół św. Kazimierza w Petersburgu    
141. D – 14635 Interier kościoła p.XIX w.
142. D – 14640 Nabożeństwo w kościele p.XIX w.
143. D – 14641 Ksiądz (?) z parafianami przy kościele św. Kazimerza p.XIX w.
144. D – 14646 Parafianie przed kościołem p.XIX w.
       
  Kościół Wniebowzięcia NMP w Petersburgu    
145. Г – 6524 Ołtarz boczny w kościele 1913
146. D – 8130 Ołtarz boczny w kościele 1913
  Kościół św. Bonifacego w Petersburgu    
147. E – 15841 Interier kościoła św. Bonifacego, ul. Cerkownaja 9 1914
148. E – 15842 Uczestnicy poświęcenia kościoła św. Bonifacego 1914
       
  Kościół Matki Boskiej Lurdzkiej w Petersburgu    
149. E – 11000 Grupa parafian p.XIX w.
     
  Kościół w Kronsztacie    
150. D – 13244 Widok kościoła 1898
151. E – 18827 Widok kościoła 1898
1152. E – 18828 Msza św. z okazji 100-lecia kościoła 1898
153. E – 18229 Procesja z okazji 100-lecia kościoła 1898

.

  Procesja Bożego Ciała  ulicami Piotrogradu  w dniu 1 czerwca  1918 r.    
154. D – 3949 Żołnierze w czasie procesji Bożego Ciała w Piotrogradzie 1918
155. D – 3950 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie  1918
  156.   D – 3951 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie    1918
157. D – 3952 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie  1918
158. D – 3956 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie  1918
159. D – 3957 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie    1918
160. D – 3959 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie  1918
161. D – 10208 Duchowieństwo przy baldachimie 1918
162. Г – 12250 Procesja Bożego Ciała idąca  Newskiem prospiektem w Piotrogradzie  1918
163. Г – 12251 Procesja Bożego Ciała wychodząca z kościoła św. Katarzyny 1918
164. D – 10202 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
165. D – 10203 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
166. D –  10204 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu   Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
167. D – 10205 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
168. D – 10206 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu    1918
169. D – 10207 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  1918
170. D – 10209 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  1918
171. D – 10210 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  1918
172. D – 10211 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
173. D – 10212 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  1918
174. D – 10213 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  (Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918
175. D – 10214 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  1918
  176.   D – 10216 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP   1918
177. D – 10218 Procesja Bożego Ciała ulicami Piotrogradu  Przy kościele Nawiedzenia NMP 1918