Archiwum Fotograficzne Instytutu Historii Kultury Materialnej RAN

Archiwum Fotograficzne Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk

(Archiwum Fotograficzne IIMK RAN)

191186, Sankt Petersburg, Dworcowaja nabiereżnaja 18

Tel. 812 (311-67-78)

Charakterystyka dokumentów:

64 fondy, 620 000 jed.arch.

negatywy 265 000, pozytywy 352 000

(1853-1990)

Materiały archiwum fotograficznego Instytutu Historii

Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk

o  Kościele rzymskokatolickim

            Archiwum fotograficzne Instytutu Historii Kultury Materialnej  Rosyjskiej Akademii Nauk (Sankt Petersburg) jako samodzielny podwydział w strukturze instytucji, niejednokrotnie zmieniającej swą nazwę, istnieje  od listopada 1919 r. Faktycznie rzecz biorąc należy za początkową datę przyjąć rok 1895, kiedy to car Aleksander II podpisał zarządzenie o założeniu  Imperatorskiej Komisji Archeologicznej, której kolekcja legła u podstaw zbioru archiwum fotograficznego. Imperatorska Komisja Archeologiczna (1859-1917), Rosyjska Komisja Archeologiczna,  (1918-1919), Rosyjska – Państwowa (od 1926 r.) Akademia Historii Kultury Materialnej, Instytut Historii Kultury Materialnej AN ZSSR (1937-1959), Leningradzki Wydział Instytutu Archeologii AN ZSSR (1959-1992), Instytut  Historii Kultury Materialnej RAN (od 1992 r.) – oto nazwy, które nosiła instytucja w ciągu 140 lat swej historii. Początkowo fotografie zarówno dotyczące archeologii, jak i innych dziedzin historii i kultury, gromadzone były w bibliotece IAK.  W listopadzie 1919 r. zostało zorganizowane  archiwum dokumentów fotograficznych  jako samodzielny  dział naukowo-pomocniczy przy bibliotece RAIMK.

            Pod koniec XX stulecia w archiwum fotograficznym  zgromadzono ponad milion jednostek archiwalnych (mniej więcej jednakowa ilość negatywów i pozytywów, 8 filmów) z różnych dziedzin wiedzy: archeologii, etnografii, historii sztuki, architektury (w tym fortecznej, cywilnej i kultowej), numizmatyki, sfragistyki, malarstwa i rzeźby. Dokumenty fotograficzne są datowane (1840-1999) i należą do obiektów przechowywanych „na wieki”.

Klucz do usystematyzowanego wykazu

            Wykaz przedstawia materiały usystematyzowane według porządku alfabetycznego nazw miast, wsi itd. W pierwszej kolumnie dane są numery porządkowe. W drugiej – dane archiwalne: numery negatywów (z szyframi I, II, III) i odbitek (albumy z szyframi O lub Q / numery stron), numery inwentarzowe  według opisów (kolekcje – kol. Lub numery inwentarzowe – inw. № / numery wewnątrz  kolekcji), ilość negatywów (neg. lub K.), odbitek (odb.) lub widokówek (wid.). W trzeciej kolumnie podane są nazwy obiektów, nazwiska autorów, data wykonania fotografii, zespół.

     
1.   Bar, m. gub. podolska, pow. Winnicki
  О.500/57 Коl. 2322/10 Wid. – 1 Widok ogólny kościoła Widokówka, pocz. ХХ w. Zespół  LOIA
 
2.   Białystok,  m. gub. grodzieńska
  О.285/24 Коl. 20/27 Odb. – 1 Nowy kościół : widok od północy Zdj.,   pocz. XX w.                                   Zespół KPChI  
3.   Berdyczów, m. gub. kijowska., pow. Berdyczowski
  О.475/1874–1883 Коl. 190/7976–7985 Оdb. – 10 Kościół karmelicki; widok ogólny i wnętrze Zdj.,  W. Leontowicz,  1917 г. Zespół IAK
     
  О.358/2141–2147, О.359/2148–2152 Inw. № 17363–17374 Neg. – 12, odb. – 12 Klasztor karmelicki: Widoki ogólne kościoła i  budynków klasztornych. Zdj.,  P.Pokryszkin, 1915 г. Zespół IAK
     
4.   Brdów, m. gub. kaliska., powiat kolski
  III 11999–12001 Inw. № 12232–12234 Neg. – 3 Kościół, XIV w.: projekt przebudowy kościoła w 1909 г., rysunki techniczne. Zdj., I. Czistiakow, 1911 г.RPR ze sprawy 186/1911 r.  Archiwum IIMK .                        Zespół IIMK AN ZSSR
     
  Q 783/6–14 Коl. 190/10728–10736 Оdb. – 9 Kościół,  XIV w.: widoki ogólne, widoki fasad, wnętrza.  Zdj., I. Czistiakow. 1911 г.                          Zespół IAK
     
5.   Warszawa, gub. warszawska
  I 3919 коl. 17/47, Neg. – 1 Widok na część Warszawy. Zdj., początek XX w.                                Zespół KPChI
   
  II 6667–6702 Inw. № 91714–91749 Neg. – 36 Widoki Warszawy na obrazach z XVIII w. Zdj., początek  XX w.                                Zespół LGMF 
     
  III 12852 Inw. № 16594 Neg. – 1 Kościół NMP : plan i przekrój (odnośnie remontu). Zdj., I. Czistiakow, 1914 r. RPR  z Archiwum IIMK RAN, syg. 130/1911 r. Zespół IIMK AN ZSSR
   
  О.471/798, О.475/1807 Коl. 190/13212, 13536  Wid. – 1 Kościół św. Aleksandra: widoki od zachodu i północnego zachodu. Widokówki, początek  ХХ в.                         Zespół IAK
     
  О.471/947–948 Коl. 190/9157–9158 Оdb. – 2 Kościół św. Jana: widoki ogólne  i widoki fasad. Zdj.,  G. Łukomski, 1900, 1902 r.                  Zespół IAK
     
  О.471/944 Коl. 190/9154 Оdb. – 1 Kościół,  XIV w: widok ogólny. Zdj., G. Łukomski, 1910 r. Zespół IAK
     
6.   Wilno, gub. Wileńska
  О.692/19 Коl. 190/12703 Оdb. – 1 Widok miasta od strony Zarzecza. Zdj., Czechowicz, lata 70-te XIX w Zespół IAK
   
  О.692/13 Коl. 190/12697 Оdb. – 1 Widok rzeki Wilji, Góry Zamkowej i Góry Krzyżowej. Zdj.,  Czechowicz,  lata 70-te  XIX w. Zespół IAK
   
  О.285/171–176, 179–185 Коl. 20/191–196, 199–205, Wid. – 12 Widoki miasta. Widokówki,  początku XX w. (ze zdjęć) Fot.: A. Pawłowicz. Zespół KPChI
     
  II 10446–10455 Коl. 17/57–66 Neg. – 10 Widoki miasta: widok ogólny, widoki nadbrzeża, ulic, budynków. Zdj., fotograf nieznany, początek XX w. Zespół KPChI
   
  О.3031/41–44 Коl. 2898/28–31 Neg. – 4, odb. – 4 Plac Giedymina: wieża Giedymina i kościół XIV-XVIII w. (obecnie galeria obrazów): widoki ogólne, widoki fasad. Delegacja M.Malewskiej, 1979 r. Zdj., M. Malewska, 1979 r.                          Zespół LOIA
     
  I 17572 Inw. № 40335 Neg. – 1 Katedra przy ul.Wielkiej: widok od zachodu.  Zdj., N. Matwiejew, 1909 r. Zespół N. Matwiejew
     
    Kościół bernardyński,  XVI w.
  О.285/135 Коl. 20/155 Wid. – 1 Widok ogólny. Widokówka, początek ХХ w. (ze zdjęcia) Fot.: A.Pawłowicz                                     Zespół KPChI
     
  О.3031/61 Коl. 2898/48 Neg. – 1, оdb. – 1 Widok fasady zachodniej. Delegacja M.Malewskiej, 1979 r. Zdj., M. Malewska, 1979 r.                          Zespół LOIA
     
  О.285/134 Коl. 20/154 Wid. – 1 Kościół św. Katarzyny: widok ogólny. Widokówka, początek XX w. (ze zdjęcia)  Fot.: A. Pawłowicz.                                  Zespół KPChI
     
  О.3031/63–68 Коl. 2898/50–55 Neg. – 6, оdb. – 6 Кościół św. Mikołaja, XIV w.: widoki ogólne i widoki fasad. Delegacja M. Malewskiej w 1979 r. Zdj., M. Malewska , 1979 r.                         Zespół LOIA
     
  О.285/136–141 Коl. 20/156–161 Wid. – 6 Kościół Ostrobramski: widoki ogólne, widoki fasad. Widokówki, początek XX w. (ze zdjęć) Fot.: A.Pawłowicz                                     Zespół KPChI  
    Kościół św. Anny, XIV w.
  О.692/15 Коl. 190/12699 Оdb. – 1 Widok ogólny. Zdj., Czechowicz, lata 70-te XIX w. Zespół IAK
   
  О.471/896 Коl. 190/9102 Оdb. – 1 Element dzwonnicy (widok przed restauracją). Zdj., G. Łukomski, 1912 r. Zespół IAK
     
  О.3031/55–60 Коl. 2898/42–47  Neg. – 6, оdb. – 6 Widoki ogólne i widoki fasad. Delegacja M.Malewskiej, 1979 r. Zdj., M. Malewska, 1979 r.                         Zespół LOIA
   
  О.285/142–144 Коl. 20/162–164 Wid.. – 3 Kościół św. Michała: widok części fasady. Widokówki, początek XX w. (ze zdjęć). Fot.: A. Pawłowicz                                    Zespół KPChI
     
  О.285/145–149 Коl. 20/165–169 Wid. – 5 Kościół św. Piotra : widoki ogólne. Widokówki, początek XX w. (ze zdjęć) Fot.; A.Pawłowicz                                     Zespół KPChI
     
  О.692/17 Коl. 190/12701 Оdb. – 1 Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu: widok z daleka. Zdj., Czechowicz, lata 70-te XIX w.              Zespół IAK
   
    Kjościół św. Rafaela  na ul. Kalwaryjskiej nad rzeką Wilją.
  О.692/16 Коl. 190/12700  Оdb. – 1 Widok z daleka. Zdj., Czechowicz, lata 70-te XIX w. Zespół IAK
   
  О.285/153 Коl. 20/173 Wid. – 1 Widok ogólny. Widokówka, początek XX w (ze zdjęcia)  Fot.: A. Pawłowicz                                  Zespół KPChI
     
  I 17506, II 20996 Inw. № 40269, 39791        Neg. – 2 Katedra św. Stanisława: widoki ogólne. Zdj., N. Matwiejew, lata 10-te XX w. Zespół N.Matwiejew
   
  О.285/150 Коl. 20/170 Wid. – 1 Kościół św. Jakuba: widok fasady. Widokówka, początek XX w. (ze zdjęcia) Fot.: A.Pawłowicz                                     Zespół KPChI
     
  О.285/131–133 Коl. 20/151–153 Wid. – 3 Kościół św. Teresy i Ostrobrama na ul. Ostrobramskiej: widok ogólny. Widokówki, początek XX w. (ze zdjęć)  Fot.: A.Pawłowicz                                    Zespół KPChI  
    Kaplica Ostrobramska
  О.285/151 Коl. 20/171 Wid. – 1 Kaplica: widok ogólny Widokówka, początek XX w. (ze zdjęcia) Fot.: A.  Pawłowicz                                   Zespół KPChI
     
  Q 475/39 Коl. 222/168 Odb. – 1 Cudowny obraz, 1341 r.: widok ogólny. Zdj., początek XX w. Zespół RAO
     
  О.312/57 Коl. 160/552 Оdb. – 1 Widok ogólny. Kolorowa widokówka (z obrazu)  Malarz: M. Doburzyński                         Zespół GAIMK
     
7.   Witebsk, gub. witebska, pow. witebski
  I 17488–17493,          II 20994 Inw. № 40251–40256, 39789, Neg. – 6 Widoki miasta Witebska. Zdj., N.Matwiejew, 1913 r. Zespół N. Matwiejew
   
  О.348/1628 Inw. № 19707 Neg. – 1, оdb. – 1 Widok fragmentu miasta. Zdj., P. Pokryszkin, 1915 r. Zespół IAK
   
  О.314/1 Inw. № 9993 Neg. – 1, odb. – 1 Widok miasta z linii kolejowej. Zdj., P.Pokryszkin, 1909 r.. Zespół IAK
     
  О.596/5, 6, 19 Коl. 190/3186, 3187, 3200 Оdb. – 2 Widoki ogólne  miasta  z nadbrzeża. Zdj., W. Maszukow, 1905 r. Zespół IAK
     
  О.472/1082, 1080 Коl. 190/13324, 13322 Wid. – 2 Widoki miasta ze strony Góry Uspieńskiej (Wniebowzięcia). Widokówki, początek XX w..                        Zespół IAK
     
  О.472/1081 Коl. 190/13323 Wid. – 1 Widok kościoła na ul. Gogola. Widokówka, początek XX w.                         Zespół IAK
     
  О.472/1076 Коl. 190/13318 Wid. – 1 Widok na kościół i katedrę. Widokówka, początek XX w. Zespół IAK
     
  О.1538/66 Коl. 861/628 Оdb. – 1 Dom Kolegium Jezuickiego: uszkodzenie cokołu. Zdj., Wydział Ochrony Zabytków, lata 20-te XX w. Zespół GAIMK
   
  О.348/1632 Inw. № 19711 Neg. – 1, odb. – 1 Kościół naprzeciwko cerkwi Zmartwychwstania: widok fasady. Zdj., P. Pokryszkin, 1915 r. Zespół IAK
     
  О.1538/69 Коl. 861/625 Оdb. – 1 Kościół w mieście: widok ogólny. Zdj., Wydział Ochrony Zabytków, lata 20-te XX w. Zespół GAIMK
   
  О.1538/67 Коl. 861/629 Оdb. – 1 Kościół (obecnie- pomieszczenie Archiwum): element  sklepienia. Zdj., Wydział Ochrony Zabytków, lata 20-te XX w. Zespół GAIMK
   
  О.1538/65 Коl. 861/627 Оdb. – 1 Kościół św. Antoniego Padewskiego: widok fasady Zdj., Wydział Ochrony Zabytków, lata 20-te XX w. Zespół GAIMK
   
8.   Wołogda, gub.wołogodzka
  I 64684 Inw. № 84251 Neg. – 1 Kościół w Wołogdzie: widok ogólny. Zdj., J. Dawidenko, 1915 r. Zespół J. Dawidenko
     
9.   Wysoczyce, gub. kielecka, pow. Miechowski
  Q 783/15–18 Коl. 190/10506–10509 Оdb. – 4 Kościół, XII w.: widoki ogólne, widoki fasad i poszczególnych elementów. Zdj., fotograf nieznany, 1904 r. Zespół IAK
   
  III 11646 Inw. № 11495 Neg. – 1 Kościół , XII w.: projekt poszerzenia kościoła – plan. Zdj., I.Czistiakow, 1910 r. Zespół IAK
     
10.   Grodno, gub. grodzieńska, pow. Grodzieński
  О.3387/1, 2 Коl. 2975/32 – 33 К. – 2, оdb. – 2 Widoki miasta. Zdj., P. Rappoport, 1948 r. Zespół P.Rappoport
   
  О.3387/7 Коl. 2975/32 – 22 К. – 2, оdb. – 2 Kościół bernardyński, dzwonnica: widok ogólny. Zdj., P. Rappoport, 1948 r. Zespół P. Rappoport
     
  О.3387/3–6 Коl. 2975/31 – 32 К. – 2, odb. – 4 Kościół farny: widok ogólny. Zdj., P. Rappoport, 1948 r. Zespół P. Rappoport
 
11.   Drohobycz,(obwód lwowski)
  О.3246/6–26 Коl. 2837/6–24 Neg. – 18, оdb. – 23 Kościół, koniec  XIV-XV w.: widoki ogólne, widoki fasad. Materiały prac ekspedycji architektoniczno-archeologicznej (grupa galicyjska, 1978 r.) pod kierownictwem M. Malewskiej. Zdj., M. Malewska, 1978 r. Zespół LOIA
     
12.   Druja, gub. wileńska, pow. drysseński
    Kościół dominikański, XVIII w.
  II 30809 Inw. № 9987 Neg. – 1 Widok kościoła, rysunek 1909 r. (dotyczy zniesienia kościoła  w 1909 r.). RPR,  sygn. 130/1909 r. Archiwum IIMK RAN. Zdj., I.Czistiakow, 1909 r. Zespół IAK
   
  II 85581 Коl. 1802/637 Neg. – 1 Widok kościoła od strony zachodniej w czasie rozbiórki gmachu w 1909 r. RPR,  f.  1, sygn. 180/1909 r. z  Archiwum IIMK RAN. Zdj., lab. LOIA, 1970 r. Zespół  IIMK AN ZSSR
   
  II 31046–31069, О.381/714–737 Inw. № 10967–10990 Neg. – 24, оdb. – 24 Widok ruin kościoła, domów klasztornych  przy kościele, bramy klasztornej, kaplicy Zbawiciela. (dotyczy rozbiórki kościoła w 1909 r.) Zdj., P. Pokryszkin, 1909 r. Zespół IAK
     
  II 31089, О.322/395 Inw. № 11028 Neg. – 1, оdb. – 1 Kościół XVIII w.: ruiny. Zdj., P. Pokryszkin, 1910 r. Zespół IAK
   
  II 31085, 3109 О.322/391 Inw. № 11024, 11029 Neg. – 2, оdb. – 1 Kościół parafialny: widok ogólny. Zdj., P. Pokryszkin, 1909 r. Zespół IAK
 
13.   Dubno, gub. wołyńska, pow. dubnieński
  О.471/946, О.472/1005 Коl. 190/9156, 9214 Оdb. – 2 Klasztor karmelitanek: element widoku ogólnego – arkatura. Zdj., G. Łukomski, początek XX w.                                                                     Zespół IAK
   
14.   Dunawiec, gub. podolska, pow. Uszyński
  Q 783/21 Коl. 190/10996 Оdb. – 1 Budynek klasztoru katolickiego, przerobiony na cerkiew prawosławną: widok ogólny. Zdj., fotograf nieznany, 1915 r. Zespół IAK
     
15. Zamość,gub. lubelska
  II 30211, О.314/8 Inw. № 10091 Neg. – 1, odb. – 1 Kościół: widok ogólny. Zdj., P. Pokryszkin, 1909 r. Zespół IAK
 
16.   Iwano-Frankowsk
  О.3383/71 Коl. 2975/59-26 К. – 1, odb. – 1 Kościół jezuicki: widok ogólny. Zdj., P. Rappoport, 1955 r. Zespół P. Rappoport
   
  О.3383/69, 70 Коl. 2975/59-24, 25 К. – 1, оdb. – 2 Kościół farny: widoki ogólne. Zdj., P. Rappoport, 1955 r. Zespół Rappoport
   
17.   Kazimierz, gub. lubelska, pow. nowoaleksandryjski
  II 29176, 29179, 29180, 29182, О.656/18–21 Inw. № 7873, 7876, 7877, 7879 Neg. – 4, odb. – 4 Zamek i kościół nad brzegiem Wisły. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r.     Фонд ИАК
     
18.   Klesztowo, gub. lubelska, pow. chełmski
  О.329/750–751 Inw. № 13097, 13140 Neg. – 2, оdb. – 2 Kościół: widoki ogólne.  Zdj., P. Pokryszkin, 1911 r. Zespół IAK
 
19.   Kowno (od 1917 r. – Kaunas), gub. kowieńska
  II 10553, 10554, 10555, 10556, О.287/14–23 Neg. – 4, оdb. – 10 Widoki miasta: dworzec, kościół Górny, Pożajski i in. Zdj., N. Cybulski, początek XX w.   Zespół KPChI
   
  О.3031/26–30 Коl. 2898/12–16 Neg. – 5, оdb. – 5 Kościół św. Wita, XV w.:  widoki ogólne. Zdj., M. Malewska, 1979 r. Zespół LOIA
     
  О.3031/21–25 Коl. 2898/7–11 Neg. – 5, оdb. – 5 Kościół katedralny, XV-XVIII w.: widoki ogólne. Delegacja M. Malewskiej, 1979 r. Zdj., M. Malewska, 1979 r.           Zespół LOIA
     
20.   Kraków
  О.76/1, 6 Inw. № 77432/1, 6 Odb. – 2 Wawel. Katedra. Zdj., początek XX w.                       Zespół Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.76/16 Inw. № 77436 Odb. – 1 Wawel. Wieża Srebrnych Dzwonów kościoła katedralnego. Zdj., początek XX w.                        Zespół Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
   
  О.76/13 Inw. № 77433 Оdb. – 1 Katedra  NMP (?) Zdj., początek XX w.                               Zespół Instytutu Archeologicznego                                        w Petersburgu-Piotrogradzie
  О.287/45 Коl. 20/448 Wid. – 1 Kościół Mariacki:  widok ogólny. Widokówka, początek XX w. Фонд КПХИ
     
  О.76/12 Inw. № 77432/11 Оdb. – 1 Kościół Mariacki: ołtarz Wita Stwosza. Zdj., początek XX w.                             Zespół  Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.76/2–4  Inw. № 77342/2–4 Оdb. – 3 Sukiennice. Kościół Mariacki i Rynek Główny. Zdj., początek XX w.                              Zespół Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.287/44 Kол. 20/447 Wid. – 1 Klasztor Norbertanek i Kopiec Kościuszki: widok ogólny. Widokówka, początek XX w. Zespół KPChI
     
21.   Krasnystaw, gub. lubelska, pow. krasnystawski
  О.656/24 Inw. № 7882 Neg. – 1, оdb. -1 Widok ogólny miasta. Zdj.,  P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
 
22.   Kursk, gub. kurska
  Q 330/58 Коl. 20/462 Оdb. – 1 Kościół: widok ogólny od północnego zachodu.  Zdj., fotograf L. Krassowski, początek XX w. Zespół KPChI
     
23.   Lend, ? gub. kaliska, pow. słupecki
  III 10411–10412 Inw. № 8349, 8350 Neg. – 2 Kościół murowany z kaplicą, XIV w. rysunki techniczne dotyczące remontu kościoła.. Zdj., I. Czistiakow, 1908 r., RPR, sygn. 138/1906 r., Archiwum IIMK RAN. Zespół IIMK AN ZSSR
     
24.   Ługa, gub. petersburska, pow. łuski
  О.287/118 Коl. 20/578 Оdb. – 1 Kościół: widok ogólny. Zdj., początek XX w. Zespół KPChI
 
25.   Lwów, (obecnie obw. lwowski, Ukraina)
  О.76/19, 20 Inw. № 77439, 77440 Оdb. – 2 Widoki miasta.  Zdj., początek XX w.                               Zespół Instytutu Archeologicznego Wpetersburgu-Piotrogradzie
     
     Kaplica Bojmów (?), 1609-1617 r.  Architekt J. Scholz, rzeźbiarz J. Pfister
     
  О.76/29 Inw. № 77449 Оdb. – 1 Widok ogólny. Zdj., początek XX w.                             Zespół  Instytutu Archeologicznego W Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.287/97 Коl. 20/557 Wid. – 1 Widok ogólny. Zdjęcie rysunku G. Łukomskiego, początek XX w.                                        Zespół KPChI
     
  О.287/149 Коl. 1663/9 Wid. – 1 Widok fasady. Zdj., M. Gembarowicz, 1954 r. Zespół  IIMK AN ZSSR
   
    Kaplica Kampinianów, XVII w.
  О.287/158 Коl. 1663/18 Оdb. – 1 Widok ogólny. Zdj., M.Gembarowicz, 1954 r. Zespół IIMK AN ZSSR
   
    Kaplica Trzech Świętych, 1578-1591r.
  О.3472/44 Коl. 2948/44 Neg. – 1, оdb. – 1 Fragment murowania ściany zachodniej i kolumieki portalu. Zdj., M. Malewska, 1980 r.                        Zespół LOIA
     
  О.3472/42 Коl. 2948/42 Neg. – 1, оdb. – 1 Kościół katedralny: fragment murowania fasady zachodniej. Zdj., M. Malewska, 1980 r.                        Zespół LOIA  
    Dzwonnica Kornaitów, 1580 r. Аrchitekci: P. Borbon, P. Rimlanin, W.Kopine.
  О.287/98 Коl. 20/558 Wid. – 1 Widok ogólny. Zdjęcie rysunku G.Łukomskiego,  Pocz. XX w.                                           Zespół KPChI
     
  О.312/50 Коl. 160/545 Wid. – 1 Widok ogólny  dzwonnicy i „Wałaskiej” cerkwi Wniebowzięcia. Zdjęcie rysunku G. Łukomskiego,  pocz.XX w.                                           Zespół GAIMK
    Klasztor i kościół Bernardynów, XVII w.
  О.76/26, 27 Inw. № 77446, 77447 Оdb. – 2 Widok ogólny. Zdjęcie, pocz. XX w.                               Zespół Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.287/95, 96 Коl. 20/555, 556 Оdb. – 2 Widok ogólny kościoła, 1600-1630 r. Architekt: Paweł Rimlanin. Wieża, XV w. Zdjęcia  rysunków G. Łukomskiego, Początek XX w. Zespół KPChI
     
  О.287/150, 151 Коl. 1663/10, 11 Оdb. – 2 Widoki od strony wschodniej i południowo zachodniej. Zdj., M. Gembarowicz, 1954 r. Zespół IIMK AN ZSSR
     
  О.76/24, 25 Inw. № 77444, 77445 Odb. – 2 Kościół Dominikanów, XVIII w. Widok ogólny i widok wnętrza. Zdj., pocz. XX w.                              Zespół Instytutu Archeologicznego w Pwtersburgu-Piotrogradzie
     
  О.287/154 Коl. 1663/14 Оdb. – 1 Kościół Jezuitów, XVII w.: widok fasady. Zdj., M. Gemberowicz, 1954 r. Zespół IIMK AN ZSSR
     
    Kościół św. Jana Chrzciciela, XII-XV w.
  О.3246/1–3 Коl. 2837/1–3 Neg. – 3, Odb. – 3 Widoki ogólne  i widoki fasad. Materiały prac  ekspedycji architektoniczno-archeologicznej (grupa galicyjska, 1978 r.) pod kierownictwem M. Malewskiej. Zdj., M. Malewska, 1978 r.                         Zespół LOIA
     
  О.3240/13, 14, 32 Коl. 2829/13, 14, 32 Neg. – 3, odb. – 3 Widoki fasady wschodniej i rysunki techniczne. Materiały prac ekspedycji architektoniczno-archeologicznej (grupa lwowska, 1977 r.) pod kierownictwem  M. Malewskiej. Zdj., Malewska, 1977 r. i lab. LOIA, 1979 r. Zespół LOIA
   
  О.3463/39 Коl. 3023/39 Neg. – 1, odb. – 1 Widok fasady wschodniej. Delegacja  M. Malewskiej. 1981 r. Zdj., M. Malewska, 1981 r.                      Фонд ЛОИА  
  О.3463/52–56 Коl. 3023/52–56 Neg. – 5, odb. – 5 Widoki poszczególnych elementów i rysunki techniczne. Zdj., M. Malewska, 1984 r. i lab. LOIA, 1985 r. Zespół LOIA
   
    Kościół Maryi Śnieżnej, XIV w.
  О.3246/83–92, 128–135 Коl. 2837/79–88, 124–135 Neg. – 10, odb. – 10 Szurfy 1-5 na teryrorium kościoła, rysunki techniczne. Materiały prac ekspedycji architektoniczno-archeologicznej (grupa galicyjska, 1978 r.) pod kierownictwem M. Malewskiej. Zdj. M. Malewska, 1978 r. i lab. LOIA, 1979 r. Zespół LOIA
   
  О.3472/40 Коl. 2948/40 Neg. – 1, odb. – 1 Fragment muru (fasada zachodnia). Zdj., M. Malewska, 1980 r. Zespół LOIA
   
  О.3463/31–38 Коl. 3023/31–38 Neg. – 8, оdb. – 8 Fasada  południowa  i elementy muru. Zdj., M. Malewska, 1981 r. Zespół LOIA
     
  О.287/155–156 Коl. 1663/15–16 Оdb. – 2 Klasztor Benedyktynek, XVI-XVII w. Widoki wieży, ogrodzenia i dziedzińca. Zdj., M. Gembarowicz, 1954 r.  Zespół IIMK AN ZSSR
     
  О.287/145 Коl. 1663/5 Odb. – 1 Katedra Łacińska, XIV-XVII w. Widok od północnego wschodu. Zdj., M. Gembarowicz, 1954 r. Zespół IIMK AN ZSSR
     
    Katedra św. Jura, XVIII w. Architekt – Bernard Meretin. Metropolia hrabiego Szeptyckiego (ci?)
   
  О.76/23 Inw. № 77443 Оdb. – 1 Widok ogólny. Zdj., pocz. XX w.                               Zespół Instytutu Archeologicznego w Petersburgu-Piotrogradzie
     
  О.287/153 Коl. 1663/13 Оdb. – 1 Widok ogólny od strony północnej. Zdj., M. Gembarowicz, 1954 r. Zespół IIMK AN ZSSR
     
27.   Lublin, gub. lubelska, pow. lubelski
  О.580/55 Коl. 190/13614 Wid. – 1 Widok miasta z daleka. Widokówka, początek XX w. Zespół IAK
   
  О.617/19–25 Коl. 190/11361–11367 Оdb. – 7 Widoki miasta. Zdj., A. Stiepanow, 1907 r. Zespół IAK
  О.469/234 Коl. 190/12138 Оdb. – 1 Budynek klasztorny (restauracja 1903 r.) Zdj., 1903 r. Zespół IAK
   
  О.469/240 Коl. 190/12144 Оdb. – 1 Budynek starego seminarium duchownego, XVII w.: widok ogólny w trakcie przeprowadzania prac remontowych. Zdj., początek XX w.                                     Zespół IAK
     
  О.469/230–231 Коl. 190/12134–12135 Оdb. – 2 Kościół Dominikanów, 1342 r.: widok ogólny. Zdj., początek XX w. Zespół IAK
     
  О.469/235 Коl. 190/12139 Оdb. – 1 Brama Trynitarska i kościół Jana Chrzciciela (były jezuicki): widok ogólny. Zdj., początek XX w.                                   Zespół IAK
   
  О.469/236 Коl. 190/12140 Оdb. – 1 Kościół katedralny (były jezuicki): wygląd wewnętrzny – sklepienia. Zdj., początek XX w.                                    Zespół IAK
     
    Kościół karmelicki.
  О.469/245 Коl. 190/13076 Оdb. – 1 Widok  ogólny przed restauracją. Widokówka, początek XX w. Zespół IAK
   
  О.469/246 Коl. 190/12149 Оdb. – 1 Widok ogólny po restauracji. Zdj., początek XX w. Zespół IAK
   
  О.469/237–239 Коl. 190/12141–12143 Оdb. – 3 Kościół Powicetkowski braszytek (?) (założony przez Jagiełłę w 1426 r.): widok ogólny i wnętrza. Zdj., początek XX w.                                                                                                            Zespół IAK
     
    Kościół  Trójcy Świętej, XV w., przy więzieniu lubelskim.
  III 9383–9387 Inw. № 5476–5480 Neg. – 5 Materiały P. Pokryszkina i N. Pokrowskiego dotyczące oczyszczenia malowideł ściennych w kaplicy Św. Trójcy w 1903 r.: rysunki techniczne kościoła. Zdj., I. Czistiakow, 1905 r. Zespół IAK
   
  III 8889–8915, Q 364/1–19, О.443/672–678 Inw. № 4704–4730 Neg. – 27, odb. – 26 Materiały P.Pokryszkina i N. Pokrowskiego  dotyczące oczyszczenia malowideł ściennych  w kaplicy kościelnej (Trójcy Świętej) w 1903 r.: freski i napisy słowiańskie. Zdj., I. Czistiakow, 1903 r.                                                                     Zespół IAK
     
  Q 364/20–26 Коl. 190/10499–10505 Odb. – 7 Widoki ogólne, widoki fasad i malowideł. Zdj., W. Saracyńska. 1903 r. Zespół IAK
     
  О.469/226 Коl. 190/12130 Оdb. – 1 Widok wnętrza – chór ze schodami  w kamiennym bębnie. Zdj., początek XX w.                                    Zespół IAK
     
  О.469/233 Коl. 190/12137  Оdb. – 1 Klasztor zakonu Bernardynów: widok z dzwonnicą. Zdj., początek XX w. Zespół IAK
     
28.   Lubom,  gub. wołyńska
  О.3066/23–28 Коl. 2697/23–28  Neg. – 5, odb. – 5 Kościół, 1412 r.; dzwonnica, XVII w.: widoki ogólne. Materiały prac  ekspedycji architektoniczno-archeologicznej (grupa lubomska, 1975 r.) pod kierownictwem M. Malewskiej. Zdj., M. Malewska, 1975 r. Zespół LOIA
     
29.   Mińsk, gub. mińska, pow. miński
  О.288/4–17, 23–34 Коl. 20/604–617, 623–634 Оdb. – 16, Wid. – 10 Widoki miasta: domy, ulice, parki. Widokówki, pocz. XX w. (ze zdjęć A.Pawłowicza) Zdj., A. Pawłowicz, pocz. XX w. Zespół KPChI
   
  О.288/20 Коl. 20/620 Wid. – 1 Kościół katedralny: widok od strony zachodniej. Widokówka, początek XX w.(ze zdjęcia). Fot.: A.Pawłowicz Zespół KPChI
     
  О.288/21–22 Коl. 20/621–622 Оdb. – 1, wid. – 1 Kościół na Złotej Górce: widok od południowego zachodu zza ogrodzenia. Widokówka, pocz. XX w.(ze zdj. A. Pawłowicza) Zdj., A. Pawłowicz, pocz. XX w. Zespół KPChI
 
30.   Mohylew, gub. mohylewska, pow. mohylewski
  О.471/939–940 Коl. 190/9148–9149 Оdb. – 2 Sobór: dzwonnica (były kościół)- widoki ogólne. Zdj., G. Łukomski, 1910 r. Zespół IAK
     
31.   Myszyniec, gub. łomżyńska, pow. ostrołęcki
  II 28953–28958 Inw. № 7690–7695 Neg. – 6 Kościół drewniany, 1716 r. i dzwonnica ceglana: widoki ogólne i  wnętrza. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
32.   Owrucz, gub. wołyńska, pow. owrucki
  О.319/248 Inw. № 9178  Neg. – 1, оdb. – 1 Widok z góry katedralnej na okolice. Zdj., P. Pokryszkin, 1908 r. Zespół IAK
     
  О.373/364 Коl. 190/5355 Оdb. – 1 Pozostałości starego mostu  i sobór, przerobiony z kościoła: widok ogólny. Zdj., B. Rerich, 1909 r. Zespół IAK
     
  О.373/370, 371 Коl. 190/5361, 5362 Оdb. – 2 Kościół, widoki ogólne. Zdj., B. Rerich, 1909 r. Zespół IAK
   
  О.373/365 Коl. 190/5356 Оdb. – 1 Pomnik na polskiej mogile: widok ogólny. Zdj., B. Rerich, 1909 r. Zespół IAK
     
33. Omsk, gub. tobolska
  О.288/91 Коl. 20/875 Оdb. – 1 Kościół: wnętrze. Wystrój wewnętrzny – dzieło rąk polskich zesłańców. Zdj., lata 10-te XX w.                                                                Zespół KPChI
   
34.   Opatów, gub. radomska, pow. opatowski
    Kościół, XII w.
  II 28797 Inw. № 7578  Neg. – 1 Widok ogólny. Zdj., P.Pokryszkin, 1907 r.                                                                     Zespół IAK
     
  О.659/11–13 Inw. № 7884–7886 Neg. – 3, отп. – 3 Widok ogólny, element architektoniczny, widok ruin. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
     
35.   Ostróg, gub. wołyńska, pow. ostroski
  Q 357/1 Коl. 190/9652 Оdb.. – 1 Widok miasta i Góry Sądowej z daleka.. Zdj. R. Martwich, przed 1896 r. Zespół IAK
   
  Q 357/25, 26 Коl. 190/9676, 9677 Оdb. – 2 Budynek Kolegium Jezuitów: widoki ogólne ruin. Zdj., R. Martwich, 1885-1910 r. Zespół IAK
     
  Q 357/27 Коl. 190/9678 Оdb. – 1 Kościół katolicki: widok ogólny ruin. Zdj., R. Martwich, 1885-1910 r. Zespół IAK
     
36.   Pińsk, gub. mińska, pow. piński
  II 27719–27721 Inw. № 5960–5962,  Neg. – 3 Fiodorowska Cerkiew, przebudowana  z klasztoru Dominikanów: widok wnętrz  i ikona. Zdj., P. Pokryszkin, 1905 r. Zespół IAK
     
37.   Sandomierz,  gub. radomska, pow. sandomierski
  О.659/1–2, 9, О.658/23–24 Inw. № 7918, 7924–7926, 7928 Neg. – 5, оdb. – 5 Widoki ogólne miasta z kościołem św. Jakuba i zamkiem, zabytkowy dom Długosza. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
     
  О.659/5 Inw. № 7929  Neg. – 1, оdb. – 1 Kościół seminarium duchownego: widok portalu. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
     
  II 28781–28796, 28798 Inw. № 7562–7577, 7579   Neg. – 17 Kościół św. Jakuba: widoki ogólne, widoki fasad, wnętrza, nagrobki z  rzeźbami przedstawiającymi osoby pochowane. Zdj., P. Pokryszkin, 1907 r. Zespół IAK
     
38.   Sankt Petersburg
  Kościół katolicki. Projekt A. Trezini.
  III 3526, 40004, 6468, О.3577/16, 35 Inw. № 36789, 37278, 37381 Neg. – 3, оdb. – 2 Rysunki techniczne. Zdj., N. Matwiejew, 1911 r. Zespół N. Matwiejew
   
  Kościół katolicki.
  III 5524, О.3630/51 Inw. № 38815  Neg. – 1, оdb. – 1 Rysunek techniczny: plan i fasada. Projekt  (A. Rinaldi ?) kościoła katolickiego  z  oficynami dla Petersburga. Zdj., N. Matwiejew, 1911 r. Zespół N. Matwiejew
     
    Kościół św. Katarzyny. Newski prospekt, 32-34. Architekci: Vallin de Mothe, A. Rinaldi, 1763-1783
     
  II 6712, О.3602/86 Inw. № 91759  Neg. – 1, odb. – 1 Rysunek, XIX w. «La vue de la maison de ville a St.-Petersbourg” (widok portyku Ruska, Dumy Miejskiej i kościoła od strony Dworu Gościnnego) Zdj., początek XX w. Zespół LGMF
     
  I 17098 Inw. № 39848 Neg. – 1 Wygląd zewnętrzny. Zdj., początek XX w. Zespół N. Matwiejew
   
  II 10593–10594, О.3630/69, 70 Коl. 17/253–254 Neg. – 2, оdb. – 2 Brama. Zdj., lata 10-te XX w. Zespół KPChI
   
  Zespół  M. Potocki  i A. Potapowa Wid. – 2 Widok części budynku kościelnego i sąsiednich domów. Widokówki, pocz. XX w. i lata 20-te XX w.                                     Zespół M. Potocki i A. Potapowa
     
  Zespół T. Worobiow Wid. – 1 Newski prospekt (perspektywa prospektu od ul. Sadowej). Widokówka, 1951 r. Zespół T. Worobiow
     
  Zespół T. Worobiow Wid. – 1 Newski prospekt (perspektywa prospektu od ul. Dumskiej) Widokówka, 1955 r. Zespół T. Worobiow
     
    Kościół św. Stanisława.  Ul. Sojuza Pieczatnikow (dawniej Torgowaja) 22. Architekt – D. Wisconti, 1823-1825.
  III 5797, Q 595/24 Inw. № 39095–39096 Neg. – 2, odb. – 1 Widok ogólny. Zdj., początek XX w. Zespół N. Matwiejew
     
  II 3399–3400, О.3569/125–126 Коl. 16/998–999 Neg. – 2, оdb. – 2 Widoki ogólne. Zdj., 1924 r. Zespół LRM
     
  II 6362, О.3602/6 Inw. № 91200 Neg. – 1, оdb. – 1 Wnętrze. Zdj., przed 1917 r. Zespół LGMF
     
39.   Saria, gub. witebska,  pow. drysneński
  III 12817–12819 Inw. № 16218–16220 Neg. – 3 Kościół rzymskokatolicki, 1855 r.: projekt poszerzenia – rysunki techniczne. RPR, sygn. 295/1913 r. , Archiwum IIMK RAN. Zdj., I. Czistiakow, 1914 r.                                                                    Zespół IAK
   
  II 85618 Коl. 1802/673 Neg. – 1 Kościół rzymskokatolicki, 1855 r.: widok ogólny. RPR, f. 1, sygn. 295/1913 r., Archiwum IIMK RAN. Zdj., lab. LOIA, 1970 r. Zespół IIMK AN ZSSR
     
40.   Świr, gub. wileńska, pow. święciański
  II 87023, 87024 Коl. 1802/732–733 Neg. – 2 Kościół rzymskokatolicki, 1452 r.: projekty przebudowy i odnowienia dachu. RPR, f 1, sygn 1910 r., Archiwum IIMK RAN Zdj., LAFOKI, 1972 r. Zespół IIMK AN ZSSR
   
  Q 783/1–3 Коl. 190/10658–10660 Оdb. – 3 Kościół, 1653 r.: widoki ogólne i wnętrza. Zdj., K. Cywuńczyk, 1911 i 1912 r. Zespół IAK
   
41.   Siedlece,  gub. siedlecka, pow. siedlecki.
  О.471/847 Коl. 190/13246 Wid. – 1 Kościół:  widok ogólny. Widokówka, pocz XX w.. Zespół IAK
  О.471/842 Коl. 190/13241 Wid. – 1 Kaplica książąt Ogińskich: widok ogólny. Widokówka, pocz. XX w. Zespół IAK
     
42.   Spas, gub. lubelska, pow. chełmski
  О.329/752–753 Inw. № 13098–13099 Neg. – 2, оdb. – 2 Kościół: widok ogólny z dzwonnicą. Zdj., P. Pokryszkin, 1911 r. Zespół IAK
       
43.   Tołoczyn, gub. mohylewska, pow. orszański
  О.3387/101 Коl. 2975/66-7 Neg – 1, оdb. – 1 Kościół: widok ogólny. Zdj., P. Rappoport, 1959 r. Zespół P. Rappoport
 
  Carskoje Sieło,  gub. petersburska, pow. carsosielski
44. II 14755, О.385/8 Inw. № 40667 Neg. – 1, odb. – 1 Kościół, widok ogólny od strony zachodniej. Zdj., N. Makarenko, lata 10-te XX w. Zespół N. Makarenko
       
Nekropole                  Seria zdjęć pomników nekropoli Petersburga Q 29-30                              Zdj., A. Lebiediew, 1906-1913 r.                      Zdjęcia zostały wykonane dla  wydania Wielkiego Księcia  Mikołaja                                  Michajłowicza „Petersburski Nekropol”w pięciu tomach, ale nie                  były opublikowane
 
45. Cmentarz katolicki na Bolszoj Ochcie (zlikwidowany)
  O. 1517/4-6 Inw. № 36749-36751 Neg. –3, odb. 3   Pomniki nagrobkowe, XIX w. Zdj., N. Matwiejew                                                       Zespół N. Matwiejew
   
  II 6160, 6174-6185 I 2579-2580, 2594, O. 3599/63-75 Inw. №91003-91005 Neg-13, odb. 13 Pomniki nagrobkowe Wittego, Kajdanowa, Sawienki i in. Zdj., 1910 r.                                                                      Zespół LGMF
     
46.   Kościół katolicki na Wyborskiej Storonie
  II 6165, 6168-6170, O. 3599 Inw. № 91010-91015 Neg.-4, odb. 4 Pomniki nagrobkowe Preamazziego, Bruniego, Boziego Zdj., 1912-1913 r.                                                                     Zespół LGMF