Spis wiernych parafii św. Stanisława w SPb – 1920 r.

W 1917 r. parafia św. Stanisława w Petersburgu liczyła 10 200 wiernych.

W 1920 r. liczyła już tylko 1298 parafian (kobiet — 817, mężczyzn – 481) 

 Narodowościowo wyglądało to tak:

Polaków                     – 741                             (kobiety – 468           mężczyźni – 273)

Litwinów                    – 331                             (kobiety – 215           mężczyźni – 116)

Białorusinów             – 135                             (kobiety – 74             mężczyźni – 61)

Łotyszy                       – 76                               (kobiety – 47             mężczyźni – 29)

Rosjanie                     – 5                                  (kobiety – 4                mężczyźni -1)

Czesi                           – 4                                  (kobiety – 4                0

Niemcy                      – 3                                  (kobiety –2                 mężczyźni – 1)

Węgrzy                       – 2                                  (kobiety –2                 0                

Anglicy                       – 1                                  (kobiety– 1                  0

IMIENNY SPIS PARAFIAN ZROBIONY W 1920 ROKU

Nr Nazwisko Imiona Lata Gubernia Narodowość Adres
1 Aborowicz August 45 Kowieńska Litwin Oficerska ul. 51, m.32
2 Aborowicz Stefania (żona) 34 .. Litwinka
3 Aborowicz Franciszka (córka) 15 .. Litwinka
4 Aborowicz Stefania (córka) 11 .. Litwinka
5 Aborowicz Zofia (córka) 10 .. Litwinka
6 Achramowicz Elżbieta (panna) 67 Wileńska Polka Majsterska ul. 9, m.23
7 Adamajtis Anna (panna) 29 Kowieńska Litwinka Drowianoj zauł. 5, m.9
8 Adamajtis Wiktoria (matka) 70 Kowieńska ..
9 Afanasjewa Urszula (mąż prawosławny) 44 Witebska Białorusinka Uprazdninny zauł. 36/1, m.14
10 Afanasiewicz Wincenty 36 Kurlandska Polak Targowa ul. 19, m.11
11 Afanasiewicz Marya (żona) 34 .. Polka
12 Afanasiewicz Marya (córka) 12 .. Polka
13 Afanasiewicz Janina (córka) 6 .. Polka
14 Alchimowicz Justyn 52 Wileńska Polak Sadowa ul. 106, m.13
15 Alchimowicz Eudocya (żona) 40 .. Polka
16 Alchimowicz Weronika (córka) 9 .. Polka
17 Alchimowicz Rachela (córka) 2 .. Polka
18 Alchimowicz Halina (córka) 3 mies. .. Polka
19 Alchimowicz Marya (mąż w Wilen.gub.) 40 Płocka Polka Sadowa ul. 106, m.13
20 Alchimowicz Jadwiga (córka) 12 .. ..
21 Alchimowicz Anna (córka) 9 .. ..
22 Aleksandrowicz Zygmunt (sierota mieszka przy babci Florentynie Czerwińskiej) 11 Wileńska Polak Ryżski per. 11, m.178
23 Almedingen Marta (panna) 23 .. Angielka Kriukow kan. 8, m.65
24 Andrejewa Franciszka (wdowa) 42 Witebska Łotyszka 10 Rota 17, m.1
25 Andrejewa Weronika (córka) 13 Witebska ..
26 Andrukowicz Anna (panna) 45 Wileńska .. Sadowa 129, m.5
27 Antonowa Ewa (mąż prawosławny) 57 Witebska Polka Oficerska ul. 41, m.20
28 Antoniewicz Marya (mąż w Niemczech) 32 Wileńska Polka Angielski pr. 40, kar.10, p.1
29 Antoniewicz Eugeniusz (syn) 7 .. ..
30 Aronowicz Józefa (panna) 39 Grodzieńska Białorusinka Jekateryninski kan. 146, m.23
31 Auksztolis Maryanna (wdowa) 54 Kowieńska Litwinka Jekaryngowski pr. 95, m.2
32 Auksztolis Helena (córka) 12 .. ..
33 Babul Paweł 53 Wileńska Białorusin Mojka 126, m.16
34 Babul Władysława (żona) 42 .. Białorusinka
35 Babul Marya (córka) 12 .. Białorusinka
36 Bagdzie Zofia (panna) 45 Kowieńska Polka Teatralny plac 3, m.14
37 Bajko Walentyna (panna) 23 Witebska .. Ryżski pr. 11, p.684
38 Bakuło Antoni (żonaty) 61 Wileńska Białorusin Ryżski pr. 11, p.316
39 Balbach Magdalena 36 Mińska Białorusinka Derpski zauł.3, m.7
40 Balbach Wanda (córka) 10 .. ..
41 Balul Józef 57 Kowieńska Litwin Miasnaja 3, m.17
42 Balul Antonina (żona) 46 Warszawska Polka
43 Balul Stefan (syn) 12 .. ..
44 Balul Zofia (córka) 13 .. ..
45 Bałtrynas Domicella (panna) 39 Kowieńska Litwinka Angielski pr. 46, m.38
46 Bałtrunas Stefania (panna) 26 Kowieńska Litwinka Miasnaja 10, m.10
47 Bałtunas Anna (wdowa) 45 Kowieńska Litwinka
48 Barcewicz Antoni (kawaler) 51 Witebska Polak Targowaja 15, m.52
49 Barcewicz Marya (siostra, panna) 53 Witebska Polka
50 Barcewicz Paulina (siostra, panna) 48 Witebska Polka
51 Bircewicz Ludwika (mężatka) 37 Wileńska Polka Maksymiljan 11, m.54
52 Barowska Elżbieta (mężatka) 33 Kowieńska Litwinka Angielski pr. 46, m.42
53 Barszcz Walentyna (wdowa) 60 Warszawska Polka Priadilnaja 32, m.2
54 Bartnikowska Helena (panna) 35 Płocka Polka Sadowaja 63, m.49
55 Bartaszas Apolonija 67 Kowieńska Litwinka Kalinkina Ploszczadz 3/5, m.20
56 Bernic Agata (wdowa) 39 Witebska Łotyszka Usaczof 13, m.7
57 Bejnarowicz Bronisława (panna) 21 Piotrogrodska .. Róg Priażki i Perewoznoj 10/8, m.12
58 Bejnarowicz Malwina (wdowa) 45 Kowieńska Litwinka Ekateryn. Kan. 15
59 Bel Aleksander (żonaty) 42 Wileńska Litwin Kurlandskaja 25/27, m.18
60 Bel Emilija (żona) 31 Wileńska Litwinka
61 Berwald Zofija (wdowa) 39 Suwalska Polka Drowianoj zauł. 5, m.21
62 Berwald Wiktor (syn) 10 .. ..
63 Berwald Andrzej (syn) 9 .. ..
64 Berwald Halina (córka) 7 .. ..
65 Bielajewa Helena (panna) 54 Piotrogrodska .. Ekateryngofs. pr. 14 m. 4
66 Bielewicz Aleksander (kawaler) 35 Witebska Łotysz Fontanka 144, koszary nr 2
67 Bielunas Tereza (panna) 24 Kowieńska Litwinka Mojka 126, m.8
68 Biełodsiedowa Franciszka (panna) 34 Wileńska Białorusinka Masterskaja 9, m.11
69 Bieniszajtis Dominik (żonaty) 33 Kowieńska Litwin Fontanka 201, m.12
70 Bieniszajtis Ksawera (żona) 25 Kowieńska Litwinka
71 Bieszencowa Antonina (mąż komunista) 36 Piotrogrodska Polka Priadilnaja 20/22, m.30
72 Bikulicz Piotr (kawaler) 43 Kowieńska Litwin Sodowaja 107, m. 21
73 Bitwińska Elżbieta (panna) 50 Kowieńska Litwinka Ekateringofs. 47, m. 11
74 Blech Stanisław (kawaler) 47 Łomżyńska Polak Priażska 50, m. 19
75 Bobaszyńska Lidija (panna) 49 Piotrogrodska Polka Ekateringofs. 14, m. 3
76 Bodowska Stefanija (wdowa) 53 Mohylewska Polka Kaznaczejska ul. 6, m. 31
77 Błażewicz Edward 45 Witebska Białorusin Oficerska 22, m.17
78 Błażewicz Józefa (żona) 30 .. ..
79 Bohdanowicz Konstanty (żonaty) 32 Wileńska Polak Bol. Podjaczeskaja 31, m. 47
80 Bohdanowicz Bogumiła (mężatka) 22 .. ..
81 Bogdanowicz Maryanna (wdowa) 42 Wileńska Litwinka Zawadskaja 8, m. 7
82 Bogdanowicz Andrzej (syn) 20 Wileńska ..
83 Bogdanowicz Michał (syn) 17 Wileńska ..
84 Bogdanowicz Bronisława (córka) 15 Wileńska ..
85 Bogdanowicz Marya (córka) 13 Wileńska ..
86 Bohan Nadzieżda-Jadwiga (wdowa) 30 Kowieńska Białorusinka Fontanka 144, m.263
87 Bohan Helena (córka) 11 Kowieńska Białorusinka
88 Bohan Magdalena (mężatka) 30 Witebska Łotyszka Pskowska 1/13, m.6
89 Bohan Józef (syn) 5 .. ..
90 Bołdak Antoni (żonaty) 51 Grodzieńska Polak Angielski pr. 45, m.48
91 Bołdak Elzbieta (żona) 33 Grodzieńska Polka
92 Bołtrunas Kazimiera (panna) 30 Kowieńska Litwinka Angielki 46, m.38
93 Bondarenok Jan 36 Witebska Białorusin Ekateringofskij pr. 9, m.2
94 Bondarenok Felicya (żona) 26 .. ..
95 Bondarenok Leon (syn) 4 .. ..
96 Bondarenok Władysław (syn) 8 mies. .. ..
97 Borejko Stanisław (żonaty) 38 Wileńska Polak Ryżski pr. 54, m. 11
98 Borejko Adela (żona) 36 .. Polka
99 Borejko Paulina (panna) 47 Witebska Białorusinka Peterhofski 3/5, m.9
100 Barowska Katarzyna (wdowa) 45 Mohylewska Białorusinka Sadowa 122, m.8
101 Bortkiewicz Ignacy 45 Witebska Białorusin Tarakanofka 11, m.1
102 Bortkiewicz Wiktorya (żona) 40 .. Białorusinka
103 Bortkiewicz Józef (syn) 14 .. Białorusin
104 Bortkiewicz Wanda (córka) 13 .. Białorusinka
105 Bożko Anna (panna) 42 Wileńska Białorusinka Ekateryninskij kan.121, m.23
106 Brankowska Marya (wdowa) 55 Grodzieńska Polka Targowa ul. 3/5, m.10
107 Brankowski Leon (syn, żonaty z prawosł.) 32 Grodzieńska Polak
108 Brankowska Anna (córka, w komisaryatie, mężatka) 18 Grodzieńska Polka
109 Brankowski Mikołaj (prawdop.syn Maryi) 24 Grodzieńska Polak
110 Bremer Felicya (panna) 32 Witebska Polka Wozniesienskij pr.27, m.15
111 Bril Marya (panna) 26 Witebska Łotyszka Fonarnyj 12, m.19
112 Brzozowska Irena (wdowa) 60 Kowieńska Polka Nowyj per. 6, m.8
113 Brzozowska Apolonija (panna, córka) 28 Kowieńska Polka
114 Brzozowski Jan 37 Wileńska Polak Estlandska 13, m.14
115 Brzozowska Stefanija (żona) 35 .. ..
116 Brzozowski Jan (syn) 12 .. ..
117 Brzozowska Wiktorya (córka) 10 .. ..
118 Brzozowska Walentyna (córka) 9 .. ..
119 Brzozowska Zofija (córka) 6 .. ..
120 Bryc Dorota (wdowa) 51 Kurlandska Łotyszka Witebska 31, m.27
121 Bryc Antoni (żonaty, żona na wsi) 27 Kurlandska Łotysz
122 Buczel Klemens (wdowiec) 50 Wileńska Polak Eslandska 15, m.18
123 Buczel Aleksandra (córka) 15 .. ..
124 Buczel Władysława (córka) 10 .. ..
125 Buczo Marya (wdowa) 47 Wileńska Polka Priażska 28, m.11
126 Buczo Aleksander (syn) 21 .. ..
127 Budkiewicz Elżbieta (mężatka) 47 Kowieńska Polka Targowa 13, m.31
128 Budkiewicz Justyn 50 Kowieńska Litwin Ekateryn. Kan. 129, m.3
129 Budkiewicz Karolina (żona) 40 .. ..
130 Budkiewicz Weronika (córka) 12 .. ..
131 Budkiewicz Zofija (córka) 11 .. ..
132 Budkiewicz Stanisław (syn) 8 .. ..
133 Budkiewicz Witold (syn) 4 .. ..
134 Bujnowska Konstancya (panna) 23 Wileńska Polka Nikolskaja pł. 6, m.15
135 Bujszas Piotr (żonaty) 53 Kowieńska Litwin St. Podjaczeskaja 3, m.3
136 Bujtwid Franciszek (kawaler) 49 Kowieńska Litwin Sadowa 58, m.3
137 Bukis Antoni 36 Kowieńska Litwin Targowa 19, m.14
138 Bukis Barbara (żona) 26 .. ..
139 Bukis Adela (siostra, panna) 28 .. ..
140 Bul Piotr 44 Witebska Łotysz Ekateryn.kan.81, m.23
141 Bul Prakseda (żona) 40 Witebska Łotewka
142 Bul Wiktorya (córka) 16 .. ..
143 Bul Stanisław (syn) 13 .. ..
144 Bułach Adolf 39 Wileńska Białorusin Masterskaja 9, m.20
145 Bułach Bronisława (żona) 30 Wileńska Białorusinka
146 Bur Augustyna (panna) 70 Wołyńska Polka Kanonierska 3, m.27
147 Butkiewicz Jadwiga (panna) 30 Grodzieńska Polka Oficerska 37, m.36
148 Butkiewicz Józefa (panna) 60 Wileńska Polka Witebska 14, m.29
149 Butkiewicz Władysław (!) 55 Łomżyńska Polak Galerna 16, m.1
150 Butkiewicz Wiktorya (żona) 32 .. Polka
151 Butkiewicz Józef (syn) 9 .. Polak
152 Butkiewicz Witold (syn) 8 .. Polak
153 Caplik Jan 45 Wileńska Białorusin Fontanka 203, m.44
154 Caplik Emilija (żona) 44 .. Białorusinka
155 Caplik Janina (córka) 20 .. Białorusinka
156 Caplik Stanisław (syn) 11 .. Białorusin
157 Caplik Sabina (córka) 10 .. Białorusinka
158 Caplik Józef (syn) 3 .. Białorusin
159 Chisanfowa Longina (wdowa) 21 Witebska Białorusinka Galerna 50, m.8
160 Chisanfowa Konstanty (syn) 1,5 .. ..
161 Chlebowska Leokadia (mężatka) 27 Warszawska Polka Masterskaja 11, m.56
162 Chlebowski Józef (mąż) 31 .. Polak
163 Chlewińska Helena (mężatka) 35 Wileńska Polka Witebska 23, m.27
164 Chlewiński Bolesław (syn) 14 .. ..
165 Chlewiński Antoni (syn) 13 .. ..
166 Chlewiński Stanisław (żonaty) 46 Wileńska Polak
167 Chodasewicz Paulina (panna) 34 Kowieńska Polka Jekateryninski kan. 144, m.26
168 Chodorowicz Antoni (kawaler) 44 Wileńska Polak Jekateryninski kan. 150, m.3
169 Chodynko Ignacy 40 Radomska Polak Aleksiejewska 6/8, m.14
170 Chodynko Jadwiga (żona) 35 .. ..
171 Chodynko Stanisław (syn) 2 .. ..
172 Choromański Oswald (żona prawosławna) 48 Kowieńska Litwin Oficerska 62, m.52
173 Choromański Alfons (syn) 21 .. ..
174 Choromańska Zofija (córka) 17 .. ..
175 Choromański Antoni (syn) 15 .. ..
176 Cichy Anna (wdowa) 28 Kowieńska Litwinka Estlandska 15, m.18
177 Cichy Walenty (syn) 4 .. ..  
178 Cielman Agata (panna) 52 Witebska Łotyszka Jekateryn.kan.113, m.40
179 Ciejko Kazimierz (wdowiec) 38 Wileńska Białorusin Kurlandskaja 25/27, m.54
180 Ciejko Anna (córka) 12 .. ..
181 Ciejko Wiktor (syn) 7 .. ..
182 Ciuńska Wiktorya 43 Witebska Białorusinka Fontanka 166, m.34
183 Ciuński Józef (mąż) 37    
184 Czaras Franciszka (panna) 31 Kowieńska Litwinka Usaczew 7, m.5
185 Czasun Anna (panna) 30 Wileńska Litwinka Kurlanskaja 25/27, m.37
186 Czasun Apolonija (panna) 28 Wileńska Litwinka
187 Czekster Malwina (panna) 38 Witebska Białorusinka Ryżski pr. 11, pok.216
188 Czełnokowa Ewa (wdowa) 45 Kurlandska Polka Kurlandska 12/7, m.8
189 Czepulis Franciszka (panna) 27 Wileńska Litwinka Usaczew 15, m.11
190 Czerniawski Józef (wdowiec) 64 Wileńska Polak Oficerska 31, m.25
191 Czerniawski Leonard (syn) 24 .. ..
192 Czerniecka Felicya (wdowa) 27 Warszawska Polka Sadowa 112, m.28
193 Czerwińska Bronisława (panna) 37 Warszawska Polka Targowa 18/20, m.12
194 Czerwińska Florentyna (wdowa) 62 Wileńska Polka Ryżki 11, m.178
195 Czerwińska Jadwiga (córka) 22 .. ..
196 Czes[u]nnisz Ernestyna (wdowa) 57 rodem z Finlandyi Niemka Targowa 7, m.21
197 Czes[u]nnisz Stanisław (kawaler) 22 rodem z Finlandyi Niemiec
198 Czudor Anna (panna) 32 Witebska Łotyszka Nowyj per. 1, m.34
199 Dagis Piotr (kawaler) 47 Kurlandska Łotysz Fontanka 144, m.4
200 Dan[u]hsewicz Benedykta (panna) 25 Wileńska Polka Bol. Podjaczeskaja 31, m. 47
201 Dunginis Szymon (żonaty) 65 Kowieńska Litwin Fontanka 144, m.258
202 Daupkus Anna (panna) 27 Kowieńska Litwinka Ekateryngofs. pr. 113 m. 20
203 Dewidenas Olimpija (wdowa) 42 Kowieńska Litwinka Tiuremnyj 3, pok.64
204 Dimitrijewa Józefa 32 Kowieńska Litwinka Estlandska 6, m.5
205 Dobrowolski Henryk (żona prawosławna) 34 Podolska Polak Oficerska 56, m.9
206 Dobrowolski Władysław (syn) 3 .. ..
207 Dobrowolski Henryk (syn) 4 mies. .. ..
208 Domino Juljan 57 Wileńska Polak Obwodnyj kan. 163, m.15
209 Domino Juljana (żona) 45 .. ..
210 Domino Konstanty (syn) 22 .. ..
211 Domino Katarzyna (córka) 16 .. ..
212 Domino Stefanija (córka) 11 .. ..
213 Dopsiewicz Michalina (panna) 33 Wileńska Polka Ekateryngofsk 113, m.20
214 Dowgiełowicz Izabela (wdowa) 54 Kowieńska Litwinka Masterskaja 9, m.19
215 Dowgiełowicz Wiktorya (córka) 19 .. ..
216 Drul Gasper (kawaler) 56 Kowieńska Litwin Gogoletska 21, m.4
217 Dubindis Dominik (kawaler) 46 Kowieńska Litwin Na Newie, na statku
218 Dybowska Wiktorya (wdowa) 38 Mińska Polka Witebska 2, m.18
219 Dybowski Anatol (syn) 11 .. ..
220 Dykas Adolf (kawaler) 69 Wileńska Litwin Tarakanof.per.7, m.81
221 Dylińska Aniela (panna) 26 Kowieńska Polka Mojka 110, m.10
222 Dylis Cecylija (mężatka) 45 Kowieńska Litwinka Mojka 126, m.50
223 Dyndun Kazimierz 57 Witebska Łotysz Ekaterininsk. kan. 170, m.29
224 Dyndun Katarzyna (żona) 43 .. ..
225 Dyndun Marya (córka) 16 .. ..
226 Dyndun Władysław (syn) 12 .. ..
227 Dyndun Edward (syn) 9 .. ..
228 Dyukstyn Wincenta 26 Witebska Łotyszka Fontanka 156
229 Dyro Marya (panna) 23 Piotrogrodska Polka 12 Rota 14, m.28
230 Dzień Aloizy 40 Witebska Łotysz Kurlandskaja 25/27, m.42
231 Dzień Ludwika (żona) 35 .. ..
232 Dzień Piotr (kawaler) 24 Witebska Łotysz
233 Dzień Ambrozy (kawaler) 36 Witebska Łotysz
234 Dzienisz Dominik (komunista) 28 Witebska .. Siennaja pł. 13/52, m.62
235 Dzienisz Bronisława (żona) 20 .. ..
236 Dzienisz Elżbieta (matka) 54 .. ..
237 Dziewa Andrzej 53 Lubelska Polak Sadowa 115, m.7
238 Dziewa Weronika (żona) 40 .. ..
239 Dziewa Antoni (syn) 16 .. ..
240 Dziewa Witold (syn) 14 .. ..
241 Dziewa Leonard (syn) 12 .. ..
242 Dziewa Marya (córka) 19 .. ..
243 Dziczun Marcela (panna) 38 Kowieńska Litwinka Masterskaja 9, m.19
244 Dziublińska Salomea 60 Warszawska Polka Drowiannaja ul.3, m.2
245 Dziubliński Antoni (mąż) 64 Warszawska Polak
246 Edman Stanisław 43 Witebska Polak Ryżski 11/3, m.82
247 Edman Anna (żona) 34 .. ..
248 Edman Wanda (córka) 11 .. ..
249 Edman Emilija (córka) 8 .. ..
250 Ejsak Grzegorz (żonaty) 47 Witebska Łotysz Estlandska 7, m.12
251 Ejsak Marya (żona) 40 .. ..
252 Fedorowicz Helena (wdowa) 67 Wileńska Polka Priadilnaja 15, m.5
253 Fiodorowa Zofija (wdowa) 57 Mińska Białorusinka Staro Peterhofs.15, m.45
254 Gajewski Bronisław (żonaty) 48 Witebska Polak Derptskij 8, m.16
255 Gajewska Anna (żona) 34 .. ..
256 Gajlunas Salomea (panna) 51 Kowieńska Litwinka Staro Peterhofs.14, m.89
257 Galdikas Julia (wdowa) 66 Kowieńska Litwinka Tiuremnyj 3, m.35
258 Galdikas Marya (panna) 26 .. ..
259 Galdikas Stanisław (kawaler) 30 .. ..
260 Galecka Sabina (mężatka) 33 Kowieńska Polka Maksymiljan 21, m.3
261 Galinis Stefanija (wdowa) 37 Kowieńska Polka Priażska 7, m.5
262 Galinis Adolf (syn) 14 .. ..
263 Gaszczenkof brak imienia (żonaty) 40 Kowieńska Litwin Priażska 3, m.6
264 Gaszczenkowa Stefanija (żona) 46 .. ..
265 Gaszczenkof Aleksander (syn) 9 .. ..
266 Gaszczenkof Michał (syn) 6 mies. .. ..
267 Garadecka Elżbieta (wdowa) 27 Wileńska Litwinka Drowiannaja ul.3, m.308
268 Garadecka Marya (córka) 8 .. ..
269 Ganko Eufenija (panna) 22 Warszawska Polka Bol. Podjaczeskaja 3, m. 32
270 Gawrylak Antoni (kawaler) 41 Lubelska Polak Fontanka 144, kazarma nr 2
271 Gawrylak Franciszek (kawaler) 46 .. ..
272 Gedymin Wacław (żonaty) 40 Kowieńska Polak Masterskaja 2, m.11
273 Gedymin Janina (mężatka) 27 Kowieńska Polka
274 Gejba Karolina (panna) 53 Witebska Łotyszka Morskaja 63, m.7
275 Giegrznas Dominik (żonaty) 52 Kowieńska Litwin Oficerska 28, m.28
276 Giegrznas Tekla (żona) 42 .. Litwinka
277 Giegrznas Bolesław (syn) 16 .. Litwin
278 Giegrznas Władysław (syn) 13 .. Litwin
279 Gieras Urszula (panna) 47 Kowieńska Litwinka Lublinskij per.7, m.33
280 Gieras Apolonija (córka) 12 .. ..
281 Gil Paulina (panna) 22 Wileńska Polka Sadowa 94, m.40
282 Giłażewicz Anna (panna) 45 Wileńska Polka Kurlandska 12, m.21
283 Gimbucis Apolonija (wdowa) 57 Kowieńska Litwinka Witebska 20, m.10
284 Gimbucis Tekla (córka) 16 .. ..
285 Gimbutis Wincenty (kawaler) 48 Kowieńska Litwin Ul. Glinki 2, m.22
286 Ginko Emilija (mężatka) 48 Wileńska Polka Oficerska 37, m.49
287 Girwidź Stanisław (żonaty) 58 Kowieńska Polak Lermontowskij pr 14, m.9
288 Girwidź Marya (żona) 46 .. ..
289 Girwidź Helena (córka) 22 .. ..
290 Girwidź Jan (syn) 16 .. ..
291 Girwidź Lucya (córka) 10 .. ..
292 Girwidź Władysław (syn) 8 .. ..
293 Glebowicz Władysław (żonaty) 35 Grodzieńska Polak Kriukow kan. 19, m.7
294 Glebowicz Katarzyna (żona) 24 .. ..
295 Glebas Zuzanna (mężatka) 40 Kowieńska Litwinka Nowo Isakijewska 20, m.10
296 Głowacka Antonina (mężatka) 60 Grodzieńska Polka Kurlandska 12, m.5
297 Głowacki Piotr (syn) 24 .. ..
298 Głowacki Antoni (syn) 22 .. ..
299 Głowacka Marya (córka) 18 .. ..
300 Głowacka Apolonija (panna) 55 Warszawska Polka Witebska 5/6, m.1
301 Głuszakiewicz Anna (panna) 25 Wileńska Polka Usaczow 15, m.11
302 Godzińska Genowefa (wdowa) 56 Kowieńska Polka Mojka 110, m.10
303 Godziński Konstanty (syn, kawaler) 26 .. ..
304 Godzińska Zofija (córka, panna) 20 .. ..
305 Golc Tekla (mężatka) 48 Radomska Polka Angielski pr.22, m.36
306 Golc Aleksander (syn) 14 .. ..
307 Golc Olga (córka) 12 .. ..
308 Gołochwast Witold (żonaty) 42 Wileńska Polak Fontanka 150, m.53
309 Gołochwast Katarzyna (żona) 33 .. ..
310 Gołochwast Monika (córka) 11 .. ..
311 Gołochwast Witold (syn) 7 .. ..
312 Gowenas Józef (żonaty) 45 Kowieńska Litwin Eslandska 2, m.27
313 Gowenas Elżbieta (żona) 39 Kowieńska Litwinka
314 Gowenas Bolesław (syn) 11 Kowieńska Litwin
315 Gowenas Stanisław (syn) .. Kowieńska Litwin
316 Górnik Rozalija (panna) 25 Witebska Polka Angielski 17, m.261
317 Grocholska Apolonija (panna) 45 Witebska Polka Ryżski 48, m.86
318 Grybacz Ewa (wdowa) 42 Grodzieńska Polka Priadilnyj per.4, m.21
319 Grygian Aniela (wdowa) 44 Wileńska Litwinka Kurlandska 17/19, m.48
320 Grygian Helena (córka) 10 .. ..
321 Grygian Zenon (syn) 8 .. ..
322 Grygiel Jerzy (żonaty) 30 Wileńska Litwin Sadowa 58, m.10
323 Grygiel Helena (żona) 28 .. Litwinka
324 Gryniuk Zofija (wdowa) 46 Wileńska Polka Lermontowskij pr 49, m.24
325 Gryniuk Leon (syn) 16 .. ..
326 Gryniuk Nina (córka) 9 .. ..
327 Gryniuk Franciszek (żonaty) 38 Wileńska Białorusin Drowiannaja ul.4, m.25
328 Gryniuk Marya (mężatka) 34 .. Białorusinka
329 Gryniuk Walenty (syn) 11 .. Białorusin
330 Gryniuk Emilija (córka) 9 .. Białorusinka
331 Gudziewski Franciszek (żonaty) 68 Witebska Polak Klimow per.4, m.9
332 Gudziewska Salomea (żona) 65 .. Polka
333 Gudziewska Helena (córka, panna) 40 .. Polka
334 Gudziewska Bronisława (córka, panna) 25 .. Polka
335 Gudziunas Anastasya (panna) 35 Kowieńska Litwinka Nowo Isakijewska 20, m.10
336 Guszto Anna (wdowa) 48 Wileńska Polka Kriukow kan. 11, m.20
337 Guszto Witalis (syn) 18 .. ..
338 Hatawski Jan (kawaler) 62 Mohylewska Polak Kaznaczejska ul. 6, m. 31
339 Ignatowicz Zinaida (panna) 78 Grodzieńska Polka Ekateryn.kan.110, m.22
340 Ignatowski Mikołaj (żonaty, nie mogą płacić) 67 Kijowska Polak Aleksiejewska 4, m.2
341 Ignatowska Pelagija (żona) 65 .. ..
342 Ilcewicz Marya (panna) 56 Mińska Polka Ekateryninskij kan.132, m.10
343 Ilcewicz Helena (siostra) 37 .. ..
344 Iliszko Anna (panna) 33 Kurlandska Polka Kurlandska 11/13, m.7
345 Ilnicki Roman (żonaty) 47 Podolska Polak Ekateryn.kan.51, m.7
346 Ingelewicz Józef (żonaty) 44 Wileńska Polak Konnogwardziejskij bulw. 4, m.18
347 Ingelewicz Józefa (żona) 47 .. ..
348 Ingelewicz Jadwiga (córka) 15 .. ..
349 Ingelewicz Władysław (syn) 16 .. ..
350 Istomina Paulina (wdowa) 60 Kowieńska Polka Masterskaja 11, m.63
351 Istomina Marya 28 .. ..
352 Iwanowska Teofila (panna) 45 Kowieńska Polka Pskowska 5, m.11
353 Iwanowski Zygmunt 28 Witebska Polak Wozniesienskij pr.37, m.25
354 Iwanowska Helena (żona) 27 .. ..
355 Iwanowska Janina (córka) 4 Witebska Polka
356 Iwanowska Aniela (wdowa) 66 .. ..
357 Iwanowska Aniela (córka) 42 .. ..
358 Iwaszkiewicz Marya (wdowa) 66 Wileńska Polka Ekateryngofskij pr.99, m.20
359 Iwaszkiewicz Józef (syn, kawaler) 33 .. ..
360 Iwuć Maciej (żonaty) 56 Wileńska Polak Priadilnyj per.7, m.2
361 Iwuć Weronika (córka, panna) 20 .. ..
362 Iwuć Stanisław (syn, kawaler) 19 .. ..
363 Iwuć Anna (córka, panna) 18 .. ..
364 Jabłońska Adolfina (panna) 55 Kowieńska Polka Masterskaja 11, m.63
365 Jacewicz Aniela (panna) 23 Suwalska Polka Fontanka 134, m.26
366 Jaczuk Anna (panna) 25 Witebska Łotyszka ul.Glinki 6, m.18
367 Jaksiboga Adela (wdowa) 38 Wileńska Polka Kurlandskaja 21, m.7
368 Jaksiboga Józef (syn) 15 .. ..
369 Jaksiboga Marya (córka) 13 .. ..
370 Jaksiboga Stanisław (syn) 9 .. ..
371 Jaksiboga Jan (syn) 4 .. ..
372 Jakubicka Stanisława (panna) 37 Wileńska Polka Angielski pr.18, m.7
373 Jakubonas Anna (panna) 50 Kowieńska Litwinka Angielski 21/60, m.31
374 Jakubowicz Anna (panna) 26 Wileńska Polka Oficerska 19, m.15
375 Jancewicz Józefa (mężatka) 40 Wileńska Polka Nikolskii pr.7, m.9
376 Jancewicz brak imienia (mąż) .. .. ..
377 Jancewicz Jan (syn) 10 .. ..
378 Jancewicz Edward (syn) 8 .. ..
379 Jankiewicz Adam (żonaty) 42 Witebska Polak Masterskaja 9, m.11
380 Jankiewicz Antonina (żona) 35 .. ..
381 Jankiewicz Barbara (wdowa) 68 Witebska Polka Ryżski pr.34, m.2
382 Jankiewicz Michał (żonaty) 42 Wileńska Polak Mojka 126, m.9
383 Jankiewicz Marya (żona) 32 .. ..
384 Jankiewicz Jadwiga (córka) 12 .. ..
385 Jankiewicz Henryk (syn) 3 .. ..
386 Jankiewicz Weronika (córka) 6 mies. .. ..
387 Jankiewicz Piotr (żonaty) 63 Kowieńska Litwin Tarakanowski per.7, m.112
388 Jankiewicz Zuzanna (żona) 54 .. ..
389 Jankowska Leokadya (panna) 52 Wileńska Polka Witebska ul.14, m.23
390 Jankowski Antoni (żonaty) 40 Kowieńska Litwin Ekateryngofsk.pr.113, m.1
391 Jankowska Julia (żona) 36 .. ..
392 Jankowska Konstanty (syn) 10 .. ..
393 Jankowska Walentyna (córka) 8 .. ..
394 Jankowski Klemens (syn) 6 .. ..
395 Jankus Kazimierz (wdowiec) 62 Kowieńska Litwin Angielski pr.2, m.9
396 Janul Ignacy (wdowiec) 52 Kowieńska Litwin Praczesznyj per.8, m.33
397 Janul Anna (córka) 18 .. ..
398 Janul Leonard (syn) 13 .. ..
399 Januszkiewicz Karolina (wdowa) 66 Kowieńska Polka Oficerska 51, m.17
400 Jarmuszewicz Antoni (żonaty) 37 Witebska Polak Kurlandska ul.12/7, m.16
401 Jarmuszewicz Julia (żona) 38 .. ..
402 Jarmuszewicz Marya (córka) 8 .. ..
403 Jarmuszewicz Wiktor (syn) 13 .. ..
404 Jarmuszewicz Jadwiga (córka) 7 mies. .. ..
405 Jarocka Jadwiga (panna) 32 Grodzieńska Polka Fontanka 163, m.8
406 Jaroszewicz Feliks (kawaler) 30 Wileńska Polak Konnogwardziejski per.4, m.9
407 Jaroszewicz Franciszek (żonaty) 33 Wileńska Polak
408 Jaroszewicz Tekla (żona) 25 .. ..
409 Jaroszewicz Ludwik (żonaty) 56 Wileńska Polak Ekateryngofskij pr.8, m.13
410 Jaroszewicz Emilija (żona) 47 Wileńska Polka
411 Jaroszewicz Marya (córka) 19 Wileńska Polka
412 Jaroszewicz Bernard (syn) 16 Wileńska Polak
413 Jaroszewicz Leonarda (córka) 14 Wileńska Polka
414 Jaroszewicz Apolonija (córka) 12 Wileńska Polka
415 Jaroszewicz Wacław (syn) 10 Wileńska Polak
416 Jaruszkiewicz Jerzy (żonaty) 53 Kowieńska Litwin Ryżski pr.11, pok.387
417 Jaruszkiewicz Barbara (żona) 55 .. ..
418 Jarynowski Witold (żonaty) 37 Wileńska Polak Miasnaja 10, m.35
419 Jarynowska Aniela (żona) 29 .. ..
420 Jasielnnas Michał (żonaty) 55 Kowieńska Litwin Fontanka 144, m.326
421 Jasielnnas Helena (żona) 37 .. ..
422 Jasielnnas Jan (syn) 15 .. ..
423 Jasiński Franciszek (żonaty) 37 Wołyńska Polak Oficerska 35, m.35
424 Jasińska Malwina (żona) 32 .. ..
425 Jasiński Wincenty (syn) 8 .. ..
426 Jasiński Leon (syn) 6 .. ..
427 Jefremowa Tekla (mężatka) 36 Witebska Polka Ryżski 12, m.17
428 Jezierska Marya (panna) 43 Wileńska Polka Sadowa 120, m.7
429 Joanan Zofija (wdowa) 50 Witebska Polka Kurlandska 33, m.16
430 Joanan Weronika (panna) 21 .. ..
431 Joezis Weronika (panna) 42 Kowieńska Litwinka Ryżski 19, m.6
432 Jodowalkis Onufry (żonaty) 45 Kowieńska Litwin Sadowa 77, m.26
433 Jodowalkis Aniela (żona) 38 Kowieńska Litwinka
434 Jodowalkis Jadwiga (córka) 15 Kowieńska Litwinka
435 Jodowalkis Leontyna (córka) 13 Kowieńska Litwinka
436 Jodowalkis Helena (córka) 9 ..  
437 Jodowalkis Genowefa (córka) 4 mies. ..  
438 Jozenas Anna (wdowa) 51 Kowieńska Litwinka Fontanka 144, m.293
439 Jozenas Helena (córka) 14 .. ..
440 Jozenas Małgorzata (panna) 28 Kowieńska Litwinka
441 Jurjewicz Napoleon (żonaty) 57 Kowieńska Białorusin Ekateryngofskij pr.61, m.18
442 Jurjewicz Stanisław (syn, kawaler) 24 .. ..
443 Jurkiewicz Albert (kawaler) 43 Wileńska Białorusin Priażka 7, m.11
444 Jurewicz Michał (żonaty) 45 Kowieńska Polak Witebska 25, m.33
445 Jurewicz Anna (żona) 47 .. ..
446 Juszkiewicz Emilija (wdowa) 53 Wileńska Polka Morska 53, m.4
447 Juszko Anna (panna) 39 Wileńska Polka Masterskaja 9, m.8
448 Kamieniecka Felicya (mężatka) 35 Wileńska Polka Witebska 16/9, m.20
449 Kamieniecki Aleksander (syn) 12 .. ..
450 Kamieniecka Anna (córka) 10 .. ..
451 Karnicka Józefa (panna) 58 Wileńska Polka Ryżski 42, m.12
452 Karnicki Julijan (kawaler) 22 .. ..
453 Karnicka Aniela (panna) 55 .. ..
454 Katkowska Zuzanna (mężatka) 56 Wileńska Polka Lermontowskij pr 7, m.11
455 Kern Marya (mężatka) 45 Witebska Polka Ryżski 60, m.61
456 Kiczko Wincenty (żonaty) 48 Wileńska Polak Fontanka 168, m.19
457 Kiczko Jadwiga (żona) 43 .. ..
458 Kiczko Marya (córka) 11 .. ..
459 Kielich Maryanna (wdowa) 43 Radomska Polka Sadowa 73, m.6
460 Kielich Jan (syn, kawaler) 18 .. ..
461 Kielich Bronisław (syn) 14 .. ..
462 Kiełbowski Władysław (kawaler) 38 Witebska Polak Wozniesienskij pr.37, m.25
463 Kierzkowska Barbara (panna) 40 Kowieńska Litwinka Fontanka 104, m.2
464 Kimbar Julijusz (żonaty) 38 Piotrogrodska Polak Witebska 15, m.36
465 Kirkiel Apolonija (panna) 23 Kowieńska Litwinka Drowianoj per.8, m.8
466 Kirkiel Emilija (panna) 18 .. ..
467 Kirko Michalina (panna) 60 Grodzieńska Polka Kriukow kan.9, m.3
468 Kisiel Adam (żonaty) 45 Wileńska Białorusin Witebska 3, m.20
469 Kisiel Kazimira (żona) 35 .. ..
470 Klamko Jerzy (żonaty) 42 Kowieńska Litwin Kurlandska 17/19, m.49
471 Klamko Emilija (żona) 40 .. ..
472 Klamko Zofija (córka) 10 .. ..
473 Kleban Jan (żonaty) 40 Wileńska Polak Pskowska 8, m.54
474 Kleban Józefa (żona) 40 .. ..
475 Klimas Antoni (kawaler) 47 Kowieńska Litwin Miasnaja 4, m.14
476 Klimka Karol (żonaty) 45 Kowieńska Litwin Miasnaja 1, m.14
477 Klimko Justyn (żonaty) 58 Kowieńska Litwin Miasnaja 1, m.16
478 Klimko Michalina (żona) 44 .. ..
479 Klimko Wiktorya (córka) 17 .. ..
480 Klimko Stanisław (syn) 16 .. ..
481 Klimko Konstanty (syn) 14 .. ..
482 Klimko Emilija (córka) 12 .. ..
483 Klimko Władysław (syn) 10 .. ..
484 Kliszewicz Mikołaj 68 Wileńska Polak Maksimiljanows.
485 Klopfer Anna (mężatka) 55 Piotrkowska Polka Priażska 48, m.14
486 Klucznik Józef (żonaty) 50 Wileńska Polak Witebska 29, m.13
487 Klucznik Kazimira (żona) 38 .. ..
488 Klucznik Bronisława (córka) 15 .. ..
489 Klucznik Jan (syn) 11 .. ..
490 Klucznik Marya (córka) 1 mies. .. ..
491 Kmitto Jan (żona prawosławna) 40 Wileńska Polak Sadowa 106, m.11
492 Kmitto Weronika (córka) 2 .. ..
493 Korklisz Agata (wdowa) 64 Witebska Łotyszka ?
494 Korklisz Elzbieta (panna) 22 .. ..
495 Kostienicz Mikołaj (żonaty) 30 .. ..
496 Kostienicz Helena (żona) 23 .. ..
497 Korzeniewska Rozalija (wdowa) 41 Kamieniec-Podolska Polka Deptskij per.11b, m.42
498 Korzeniewska Marya (córka) 15 .. ..
499 Korzeniewska Genowefa (córka) 13 .. ..
500 Korzeniewski Władysław (syn) 4 .. ..
501 Koscinkiewicz Stanisław (żona na wsi) 50 Wileńska Polak Fontanka 162, m.5
502 Kotowicz Helena (mężatka) 35 Wileńska Polka Witebska 23, m.16
503 Kotowicz Józef (syn) 9 .. ..
504 Kotowicz Paweł (syn) 7 .. ..
505 Kotowicz Marya (córka) 2 .. ..
506 Kotowicz Weronika (córka) 1/2 m. .. ..
507 Kotowicz Paulina (mężatka) 42 Wileńska Polka Kanonierska 17, m.8
508 Kowalenok Julija (mężatka) 46 Wileńska Białorusinka Mojka 126, m.7
509 Kowalenok Stefan (mąż) 65 .. ..
510 Kowalenok Anna (córka) 16 .. ..
511 Kowalenok Bolesław (syn) 13 .. ..
512 Kozieł Jadwiga (panna) 32 Witebska Polka Teatralna 2, m.15
513 Kozłowska Kamilija (panna) 72 Kowieńska Polka Oficerska 57, m.18
514 Kozłowska Walerya (panna) 71 Kurlandska Polka Lublinskij per.4, m.3
515 Kozłowski Józef (żonaty) 46 Kowieńska Polak Oficerska 13, m.7
516 Kozłowska Leokadya (córka, panna) 18 Kowieńska Polka
517 Kozłowski Wacław (syn) 15 Kowieńska Polak
518 Kozłowska Wiktorya (córka) 13 Kowieńska Polka
519 Kozłowska Małgorzata (córka) 10 Kowieńska Polka
520 Kozyrewa Tekla (mąż prawosławny) 47 Wileńska Polka Ekateryninskij kan.146, m.5
521 Kozyrewa Marya (mąż prawosławny, ślub wzięli w Cerkwi) 24 .. ..
522 Kozyrewa Anna (panna) 21 .. ..
523 Krasowska Maryanna (panna) 38 Wileńska Litwinka Kurlandska 25/27, m.46
524 Krasowska Antonina (panna) 27 Wileńska Polka Ekateryn.kan.150
525 Krawczen Ludwik (żonaty) 44 Wileńska Litwin Ryżski pr.44, m.58
526 Krawczen Paweł (syn) 8 .. ..
527 Krawczen Genowefa (córka) 5 .. ..
528 Krawczen Walentyna (córka) 1,5 .. ..
529 Krawczen Józef (syn?) 30 .. ..
530 Krawczewski Stanisław 39 Wileńska Polak Witebska ul.29, m.4
531 Krawczewska Józefa (żona) 39 .. ..
532 Krawczewski Bronisław (syn) 15 .. ..
533 Krawczewski Władysław (syn) 10 .. ..
534 Krzewczyński Adolf (żonaty) 46 Wileńska Polak Derptskij 3, m.4
535 Krzewczyńska Michalina (żona) 33 .. ..
536 Krynicki Krzysztof (wdowiec) 66 Wileńska Polak Targowa 12/7, m.36
537 Krynicka Elżbieta (córka) 14 Wileńska Polka
538 Kuczuk Julija (wdowa) 45 Wileńska Polka Fontanka 168, m.19
539 Kuczyński Aleksander (kawaler) 46 Grodzieńska Białorusin Angielski 3
540 Kujatowicz Anastazya (wdowa) 38 Kowieńska Polka Ekateryngofsk.pr.61, m.30
541 Kujatowicz Alfons (syn) 15 .. ..
542 Kupść Stefanija (wdowa) 49 Kowieńska Polka Angielski 45, m.50
543 Kurkijanis Rozalija (panna) 25 Kowieńska Litwinka Mojka 126, m.8
544 Kuzmińska Marya (wdowa) .. Kowieńska Litwinka Oficerska ul.62/64, m.9
545 Kuzmińska Anna (córka) 16 .. ..
546 Kuzmińska Zofija (córka) 13 .. ..
547 Landańska Marya (wdowa) 30 Kowieńska Polka Sadowa 122, m.15
548 Landański Ignacy (mąż) 32 .. ..
549 Legaczyńska Magdalena (wdowa) 28 Kowieńska Polka Angielski 19, m.222
550 Legaczyńska Sabina (córka) 9 .. ..
551 Legaczyńska Ildefansa (córka) 8 .. ..
552 Lempicka Marya (panna) 46 Witebska Polka Ekateryn.kan.91, m.11
553 Leonowicz Marya (mężatka) 36 Kamieniec-Podolska Polka Drowiannaja ul.3, m.276
554 Leonowicz Marya (córka) 11 .. ..
555 Leonowicz Stanisława (córka) 9 .. ..
556 Leonowicz Michał (syn) 5 .. ..
557 Leszniewska Justyna (panna) 48 Wileńska Polka Ekateryn.kan.152, m.18
558 Leszniewska Jadwiga (panna) 46 .. ..
559 Lewandowska Marya (panna) 30 Płocka Polka Teatralny plac 12, m.8
560 Lewdańska Anna (wdowa) 66 Kowieńska Polka Sadowa 120, m.15
561 Linkiewicz Helena (panna) 38 Kowieńska Litwinka Pocztamska 11
562 Linkiewicz Marya (córka) 12 .. ..
563 Lipska Irena (wdowa) 56 Wileńska Polka Angielski 7, m.14
564 Lisowska Stanisława (panna) 24 Wileńska Polka Mojka 126, m.8
565 Lubowicka Lucya (panna) 18 Witebska Polka Masterskaja 12, m.4
566 Lubowicki Józef (brat) 16 .. ..
567 Łabuć Petronela (wdowa, żyje z łaski, mąż na wojnie zginął?) 66 Kowieńska Polka Kurlandska 12/17, m.57
568 Łacze Franciszka (mężatka) 31 Suwalska Polka Miński per.3, m.28
569 Łacze Marya (córka) 9 .. ..
570 Łacze Edward (syn) 5 .. ..
571 Łacze Aleksandra (córka) 1,5 .. ..
572 Łajewska Magdalena (panna) 35 Wileńska Polka Ul. Glinki 3, m.47
573 Łajmik Petronela (panna) 43 Kowieńska Litwinka Ekateryng.pr.47, m.1
574 Łapienis Rozalija (wdowa) 40 Kowieńska Litwinka Mojka 126, m.16
575 Łapienis Bolesław (syn) 15 .. ..
576 Łapienis Adela (córka) 12 .. ..
577 Łapinis Dawid (żónaty) 40 Kowieńska Litwinka Praczesznyj per.17/8, m.24
578 Łapinis Aleksandra (żona) 37 Kowieńska Litwinka
579 Łapinis Bronisław (wychowaniec) 6 .. ..
580 Łappo Anna (panna) 27 Wileńska Polka Usaczew 5, m.5
581 Łappo Marya (panna) 33 Wileńska Polka Ul. Glinki 3, m.31
582 Ławryjaniec Elżbieta (wdowa) 55 Kowieńska Litwinka Ekateryngofskij pr.99, m.24
583 Ławryjaniec Zofija (córka Elżbiety) 27 .. ..
584 Ławryjaniec Helena (panna) 22 .. ..
585 Ławryjaniec Marya (siostra Heleny) 17 .. ..
586 Ławrynowicz Teofila (wdowa) 55 Kowieńska Polka Kriukow kan.19, m.7
587 Ławrynowicz Aleksander (syn, żonaty) 30 .. ..
588 Ławrynowicz Walentyna (żona Aleksandra) 30 .. ..
589 Ławrynowicz Wincenty (wnuk Teofili) 5 .. ..
590 Ławrynowicz Roman (wnuk Teofili) 3 .. ..
591 Ławrynowicz Zofija (panna) 23 Witebska Polka
592 Ławrynowicz Konstanty (?) 20 .. ..
593 Ławrynowicz Marya (panna) 23 Wileńska Polka Ekaterynin.pr.170, m.13
594 Ławrynowicz Aleksander (kawaler) 55 Witebska Polak Lermontowskij pr 3, m.25
595 Ławrynowicz Anna (siostra Aleksandra?) 48 .. ..
596 Ławrynowicz Weronika (siostra Aleksandra?) 40 .. ..
597 Łowin Walentyna (panna) 20 Witebska Polka Petergofskij 3/5, m.9
598 Łowkis Aleksander (żonaty) 45 Wileńska Polak Fontanka 168, m.23
599 Łowkis Józefa (żona) 32 .. ..
600 Łopakowa Konstancya (mężatka) 47 Kowieńska Polka Kanonierska 12, m.10
601 Łukijanczuk Stanisław (kawaler) 33 Wołyńska Polak Aleksiejewska 20, m.2
602 Łuksza Paulina (panna) 37      
603 Łuksza Weronika (panna) 39 Kowieńska Litwinka Targowa 12, m.17
604 Łuniecki Jan (żonaty) 32 Wileńska Litwin Estlandska ul.2, m.6
605 Łuniecka Leokadya (żona) 23 .. ..
606 Łuniecka Maryanna (matka, wdowa) 71 .. ..
607 Machońko Juljanna (panna) 17 Wileńska Białorusinka Fonarnyj 10/12, m.8
608 Macidońska Aniela (panna) 32 Kowieńska Litwinka Masterskaja 9, m.19
609 Maciejun Agata (panna) 22 Wileńska Litwinka Kurlandska 25/27, m.46
610 Mackiewicz Olimpija (panna) 30 Wileńska Polka Ekateryn.kan.100/3, m.31
611 Mackiewicz Stanisław (żonaty) 36 Witebska Polak Witebska 29, m.8
612 Mackiewicz Jadwiga (żona) 34    
613 Mackiewicz Marya (córka) 12    
614 Mackiewicz Wilhelm (syn) 10    
615 Macuk Aniela (mąż prawosławny) 53 Wileńska Polka Mojka 126, m.12
616 Malinowska Michalina (panna) 45 Kowieńska Białorusinka Masterskaja 9, m.2
617 Malinowska Teodora (panna) 62 Wileńska Polka Angielski 40/71, m.4
618 Malukiewicz Antonina (mężatka, mieszka osobno od męża) 40 Grodzieńska Polka Priadilnyj per.12, m.8 albo Fontanka 163, m.5
619 Malukiewicz Hipolit (syn) 12 .. ..
620 Malukiewicz Czesław (syn) 10 .. ..
621 Małachowska Joanna (panna) 39 Smoleńska Polka Sadowa 128, m.14
622 Marczonek Marya (mężatka) 30 Witebska Polka Priażka 7, m.8
623 Marczonek Eugenijusz (mąż) 44 .. ..
624 Marczonek Bolesław (syn) 5 .. ..
625 Markow Konstanty (żonaty) 32 Wileńska Polak Ryżski pr. 11, m.86
626 Markowa Marya (żona) 26 .. ..
627 Markow Władysław (syn) 1 .. ..
628 Markowska Michalina (matka) 58 .. ..
629 Markunas Kazimierz (żonaty) 45 Kowieńska Litwin Ekateryngofski pr.33, m.2
630 Markunas Kazimira (żona) 33 .. ..
631 Marszinko Helena (mężatka) 33 Kowieńska Litwinka Derptskij 11/13, m.13
632 Marszinko Wiktor (mąż) 47    
633 Marszinko Katarzyna (córka) 14    
634 Marszinko Zofija (córka) 13    
635 Marszinko Helena (córka) 4    
636 Marszinko Bronisław (syn) 1,5    
637 Masalska Apolonija (wdowa) 40 Kowieńska Polka Priażka 50, m.39
638 Masalska Stanisława (córka) 19    
639 Masalski Leon (syn) 17    
640 Masalska Emilija (córka) 14    
641 Masianis Urszula (panna) 52 Kowieńska Litwinka Masterskaja 9, m.21
642 Matuk Aleksandra (panna) 20 Wileńska Polka Oficerska 16, m.19
643 Matuk Adela (siostra, panna) 18    
644 Matukiewicz Joachim (kawaler) 32 Wileńska Polak Ekateryngofsk.93, m.14
645 Matusewicz Adela (panna) 66 Witebska Polka Miasnaja 19, m.29
646 Matwiejczyk Izydor (żonaty) 40 Grodzieńska Polak Angielski 46, m.26
647 Matwiejczyk Magdalena (żona) 40    
648 Matwiejczyk Stanisława (córka) 16    
649 Matwiejczyk Stefan (syn) 7    
650 Matwiejczyk Antoni (syn) 5    
651 Matwiejczewa Petronela (mąż prawosławny, ślub wzięli w Kościele) 35 Witebska Łotyszka Estlandska 6, m.4
652 Mawelis Anna (panna) 52 Kowieńska Litwinka Fontanka 148
653 Margilis Józef (żonaty) 55 Kowieńska Litwin Ekateryngofsk.pr.49, m.8
654 Margilis Petronela (żona) 45 Kowieńska Litwinka
655 Margilis Bronisława (córka) 17 Kowieńska Litwinka
656 Margilis Adela (córka) 15 Kowieńska Litwinka
657 Margilis Konstanty (syn) 14 Kowieńska Litwin
658 Mazur Katarzyna (panna) 23 Lubelska Polka Kurlandska 2/5, m.12
659 Mazur Aniela (panna) 22    
660 Mazur Zofija 20    
661 Mazur Piotr (wdowiec) 52    
662 Michajłowa Antonina (wdowa) 70 Kowieńska Litwinka Angielski 39, m.7
663 Mieduniecka Kazimira (wdowa) 44 Witebska Polka Ekateryngofsk.57, m.7
664 Mierzycki Antoni (żonaty) 28 Płocka Polak Estlandska ul.15, m.24
665 Mierzycka Adela (żona) 33    
666 Mierzycka Tamara (córka) 3    
667 Mierzycki Wiktor (syn) 3 mies.    
668 Mieszkis Franciszek 51 Kowieńska Litwin Pocztamska ul.21, m.3
669 Mieszkis Józefa (żona) 36    
670 Mieszkis Andrzej (syn) 13    
671 Mieszkis Władysław (syn) 12    
672 Mieszkis Józefa (córka) 7    
673 Mieszkis Jadwiga (córka) 7 mies.    
674 Miekszenas Piotr 60 Kowieńska Litwin Masterskaja 11, m.60
675 Miekszenas Bronisława (żona) 48 .. .
676 Miekszenas Kajetan (syn) 19 Kowieńska Litwin
677 Miekszenas Stefanija (córka) 14 .. Litwinka
678 Miekszenas Zofija (córka) 7 .. Litwinka
679 Mikuela Karolina (panna) 36 Kowieńska Polka Ekateryngof.47, m.1
680 Mikucewicz Klemens (kawaler) 38 Grodzieńska Polak Targowa 17, m.62
681 Milewska Emilija (mężatka) 30 Wileńska Polka Estlandska ul.11, m.4
682 Milewski Józef (mąż, do spowiedzi wcale nie chodzi) 28 .. ..
683 Milewski Józef (syn) 11 .. ..
684 Milewska Aleksandra (córka) 5 mies. .. ..
685 Mingajło Katarzyna (wdowa) 78 Kowieńska Polka Mojka 82, m.14
686 Mironowa Stanisława (mężatka) 30 Wileńska Litwinka Kurlandska 32, m.10
687 Mironowa Anna (mąż prawosławny) 25 Kowieńska Polka Derptskij 14, m.15
688 Mitrewicz Zofija (wdowa) 68 Witebska Polka Usaczew per.5, m.5
689 Mizgir Apolinarya (panna 67 Wileńska Polka Fontanka 154 (obszezytije?)
690 Mizisz Andrzej (żonaty) 56 Witebska Łotysz Angielski pr.30, m.8
691 Mizisz Paulina (żona) 42 Witebska Łotyszka
692 Mizisz Władysław (syn) 19 .. Łotysz
693 Mizisz Janina (córka) 14 .. Łotyszka
694 Mizisz Stanisław (syn) 9 .. Łotysz
695 Molis Franciszek (żona prawosławna) 27 Wileńska Polak Priadilnaja 36, m.39
696 Mikołaniec Maryanna (panna) 21 Kowieńska .. Ekateryninskij kan.150/48, m.64
697 Mikołaniec Piotr 15 .. ..
698 Mikołaniec Anna 13 .. ..
699 Moroz Juljan (żonaty) 43 Wileńska Białorusin Kurlandska 25/27, m.59
700 Moroz Grasylda (żona) 46 .. Białorusinka
701 Moroz Helena (córka) 9 .. Białorusinka
702 Mozalewski Stanisław (kawaler) 27 Kurlandska Polak Masterskaja ul.9, m.11
703 Mozalewska Tekla (siostra, panna) 31 .. ..
704 Mozalewska Jadwiga (panna) 29 .. ..
705 Nacewicz Wiktorya (panna) 18 Kowieńska Polka Angielski pr.33
706 Nacewicz Marya (matka, wdowa) 43 .. ..
707 Naruszewicz Rozalija (wdowa) 52 Kowieńska Litwinka Priadilnaja 17, m.6
708 Niezbiecki Stanisław (wdowiec) 70 Lubelska Polak Krukow kan.11, m.11
709 Nikołajew Hipolit-Jerzy (żonaty) .. Mińska Białorusin Angielski pr.24, m.29
710 Nikołajewa Helena (zona) 22 .. ..
711 Niłus Aniela (mężatka) 52 Witebska Łotyszka ul.Glinki 9, m.1
712 Nowak Ignacy (żonaty) 37 Piotrkowska Polak Ekateryngofsk.33, m.5
713 Nowak Stefanija (żona) 33 .. ..
714 Nowak Wiktor (syn) 8 .. ..
715 Nowak Władysław (syn) 4 .. ..
716 Nowaliński Antoni (żonaty) 52 Kowieńska Litwin Petergofskij 23, m.23
717 Nowalińska Antonina (żona) 41   Litwinka
718 Nowalińska Helena (córka) 21   Litwinka
719 Nowalińska Marya (córka) 19 Kowieńska Litwinka
720 Nowaliński Walenty (syn) 13   Litwin
721 Nowaliński Michał (syn) 11   Litwin
722 Nowaliński Wiktor (syn) 3 .. Litwin
723 Nowicka Anna (panna) 23 Kowieńska Polka Usaczew 15, m.14
724 Nowicka Michalina (mąż prawosławny, dzieci chrzczone w prawosławnym Kościele) 35 Mińska Polka Drowiannaja ul.3, m.80
725 Nowicki Paweł (syn) 13    
726 Nowicka Helena (córka) 12    
727 Nowicka Nina (córka) 9    
728 Nowicki Jerzy (syn) 6    
729 Nowicka Anna (córka) 2    
730 Nowicka Helena (wdowa) 64 Witebska Polka Galerna ul.21, m.2
731 Nowicka Marya (córka, panna) 28    
732 Nowicka Helena (córka) 25    
733 Nowicka Jadwiga (córka) 24    
734 Nowicka Tekla (córka) 22    
735 Nowicki Fabian (żonaty) 45 Kowieńska Polak Kurlandska 11, m.36
736 Nowicka Stefanija (żona) 34 .. ..
737 Nowikowa Stefanija (wdowa) .. Wileńska Polka Fontanka 166, m.20
738 Omecki Bolesław .. Mińska Białorusin Ekateryninskij kan.91, m.47
739 Obolewicz Jan (żonaty) 59 Kowieńska Polak Mojka 120
740 Obolewicz Tekla (żona) 44 .. ..
741 Obolewicz Jadwiga (córka) 7 .. ..
742 Obolewicz Marya (córka) 5 .. ..
743 Obolewicz Katarzyna (córka) 3 .. ..
744 Okołotkowa Jadwiga (wdowa) 29 Warszawska Polka Lermontowskij pr. 5, m.21
745 Okołotkowa Irena (córka) 6 .. ..
746 Okołotkow Jerzy (syn) 2 .. ..
747 Olszewska Józefa (panna) 32 Grodzieńska Polka Oficerska 36, m.17
748 Olszewski Donat (żonaty 54 Witebska Łotysz Oficerska 25 m.11
749 Olszewska Tekla (żona) .. .. ..
750 Olszewski Jan (żonaty) .. Grodzieńska Polak Sadowa 107, m.8
751 Olszewska Mara (żona) 27 .. ..
752 Olszewski Jerzy (syn) 4 .. ..
753 Olszewski(a) Marceli (syn/córka) 1 .. ..
754 Orbitan Wincenty (kawaler) 23 Witebska Polak Oficerska 22, m.17
755 Orłowa Adela (mąż prawosławny) 47 Kowieńska Litwinka Drowiannaja ul.3, m.83
756 Orłowa Anna (córka) 14 .. ..
757 Orłowa Eugenija (córka) 10 .. ..
758 Orłow Witalis (syn) 5 .. ..
759 Orłowa Felicya (mąż prawosławny) 23 Warszawska Polka 10 Rota 24, m.31
760 Orłowa Janina (córka) 1,5 .. ..
761 Orłowa Helena (wdowa) 47 Wileńska Polka Witebska 14, m.17
762 Orłowicz Emilija (wdowa) 39 Wileńska Litwin Angielski 58, m.24
763 Orłowicz Michał (syn) 16 .. ..
764 Orłowicz Włodzimierz (syn) 10 .. ..
765 Orłowicz Marya (córka) 15 .. ..
766 Orłowski Bronisław (żonaty) 43 Mińska Polak Oficerska 51, m.6
767 Orłowska Jadwiga (żona) 30 .. ..
768 Orłowski Bronisław (syn) 7 .. ..
769 Orzechowska Bronisława (panna) 61 Piotrkowska Polka Oficerska 35, m.35
770 Ostrowski Aleksander (żonaty) 36 Wileńska Polak Oficerska 56, m.12
771 Ostrowska Jadwiga (żona) 28 .. ..
772 Ostrowski Mieczysław (syn) 1,5 .. ..
773 Owczynka Rozalija (wdowa) 56 Wileńska Polka Angielski 40, m.5-6
774 Owczynka Władysław (syn, prawosławny) 20 .. ..
775 Owczynka Michał (syn, prawosławny) 9 .. ..
776 Owczynnikowa Nina (wdowa) 23 Kaukaz .. Angielski 45, m.36
777 Owczukiewicz Barbara (panna) 68 Wileńska Polka Lermontowsk.30, m.51
778 Owdziej Agata (panna) 35 Wileńska Polka Aleksiejewska 10/12, m.7
779 Oziewicz Antonina (zamężna) 60 Wileńska Polka Fontanka 163, m.2
780 Oziewicz Jadwiga (córka) 22 .. ..
781 Oziewicz Marcin (żonaty) 59 Wileńska Polak
782 Pacewicz Jan (kawaler) 23 Kowieńska Polak Priażka 3, m.6
783 Pacewicz Józef (kawaler) 24 .. ..
784 Pacewicz Jan (kawaler) 50 Wileńska Białorusin Ryżski pr.11/3, m.256
785 Paciulun Stanisław (żonaty) 28 Wileńska Polak Derptskij 11a, m.13
786 Paciulun Bogusława (żona) 26 .. ..
787 Paszkiewicz Anna (panna) 43 Kowieńska Litwinka Drowiannaja 3, m.83
788 Paszkowski Józef (żonaty) 60 Kowieńska Białorusin Płac teatralny 3, Konserwatorium, m.2
789 Paszkowska Katarzyna (żona Józefa) 54 .. ..
790 Paszkowski Józef (syn, żonaty) 27 .. ..
791 Paszkowska Elżbieta (żona) 28 .. ..
792 Pastor Helena (panna) 37 Witebska Łotyszka Fontanka 134, m.25
793 Patakowa Helena (mężatka) 21 Wileńska .. Kurlandska 25/27, m.104
794 Paulin Aniela (panna) 21 Witebska Łotyszka Ekateryngofsk 57, m.48
795 Pawłowicz Jan (żonaty) 60 Wileńska Białorusin Drowiannaja ul.3, m.69
796 Pawłowicz Paulina (żona) 40 .. ..
797 Pawłowicz Wiktorya (córka) 14 .. ..
798 Pawłowicz Salomea (córka) 13 .. ..
799 Pawłowicz Leon (syn) 10 .. ..
800 Pawłowski Aleksander (kawaler) 47 Witebska Łotysz Sadowa 58, m.14
801 Pawłowska Marya (mężatka) 33 Kowieńska Polka Kurlandska ul.14a, m.19
802 Pawłowski Józef (mąż) 34 .. ..
803 Pawłowska Jadwiga (córka) 1 .. ..
804 Perkowska Helena (wdowa) 50 Łomżyńska Polka Fontanka 144, m.40
805 Petrago Anna (mężatka) 32 Wileńska Białorusinka Sadowa 125 m.49
806 Petrago Ignacy (mąż) 40 .. ..
807 Petrago Walentyna (córka) 10 .. ..
808 Petrago Bolesław (syn) 1 .. ..
809 Pieczora Wincenta (wdowa) 56 Kowieńska Polka Ekateryn.kan.81, m.26
810 Piciukiewicz Emilija (panna) 33 Wileńska Polka Fontanka 148, m.20
811 Piekarski Jan (żonaty) 45 Kowieńska Polak Ryżski 22, m.2
812 Piekarska Albina (zona) 35 .. ..
813 Piekarska Wilhelmina (córka) 9 .. ..
814 Piekarska Wiktorya (córka) 7 .. ..
815 Piekarska Walerya (córka) 3 .. ..
816 Pietrowa Józefa (wdowa) 58 Witebska Polka Oficerska 22, m.27
817 Pietrowa Marya (córka) 21 .. ..
818 Pietrow Antoni (syn) 19 .. ..
819 Pikiersgil (?) Marya 38 obywatelka Wielkiej Brytanii Polka Oficerska 46, m.19
820 Pikulska Marya (panna) 42 Kaliszskiej Polka Sadowa 127, m.42
821 Pitkiewicz Helena (mężatka) 23 Wileńska Polka Targowa 29, m.15
822 Pitkiewicz Józef (żonaty) 33 Wileńska Polak
823 Piwarowicz Rozalija (mąż prawosławny) 50 Kowieńska Polka Staro Petergofskij pr.8
824 Piwarowicz Walerya (córka) 14 .. ..
825 Piwarunas Marya (panna) 30 Kowieńska Polka Tarakanowski per.7, m.75
826 Piwarunas Rozalija (matka) 64 .. ..
827 Piwowarowa Maryanna (panna) 46 Wileńska Litwinka Kurlandska 17/19, m.48
828 Plotko(a) Ignacy (żonaty) 57 Witebska Łotysz Obwodnyj kan. 163, m.15
829 Plotko(a) Brygida (żona) 45 .. Łotyszka
830 Plotko(a) Katarzyna (córka) 20 .. Łotyszka
831 Płaszczuk Stanisław (żonaty) 52 Siedlecka Polak Perewoznaja ul.13/5, m.2
832 Płaszczuk Helena (żona) 37    
833 Płaszczuk Władysław (syn) 17    
834 Płaszczuk Marya (córka) 15    
835 Płaszczuk Genowefa (córka) 13    
836 Podalewicz Kamilija (panna) 36 Witebska Białorusinka Ryżski 60, m.62
837 Polakowa Anna (mąż prawosławny) 28 Wileńska Polka Lublinskij per.7, m.21
838 Polakow Aleksander (syn) 4 mies. .. ..
839 Ponomarewa Michalina (mąż prawosławny) 27 Wileńska Polka Oficerska 48, m.7
840 Ponomarewa Marya (wdowa) 60 Witebska Polka Masterskaja 3, m.31
841 Possejpal Anna (panna) 44 Austryacka poddana Czeszka Masterskaja 9, m.10
842 Popławski Hieronim (żonaty) 55 Witebska Polak Wozniesienskij pr.37, m.37
843 Popławska Ewa (żona) 50    
844 Popławski Czesław (syn) 11    
845 Powar Franciszek (żonaty) 42 Witebska Białorusin Oficerska 22, m.17
846 Powar Marya (żona) 28    
847 Powar Eleonora (córka) 1,5    
848 Powialżan Wincenty (żonaty) 62 Wileńska Polak Estlandska ul.15, m.21
849 Powialżan Jadwiga (żona) 45    
850 Powialżan Stanisław (syn) 14    
851 Pozniak Stefanija (wdowa) 36 Witebska Łotyszka Ekateryninskij kan.91/20, m.35
852 Pozniak Stanisław (syn) 16    
853 Pozniak Bronisław (syn) 13    
854 Pozniak Julija (córka) 10    
855 Pozniak Władysław (syn) 7    
856 Pozniak Eugeniusz (syn) 1,5    
857 Pranis Weronika (panna) 24 Kowieńska Litwinka Usaczow 11, m.2
858 Prąckiewicz Julija (panna) 53 Kowieńska Litwinka Mojka 99, m.4
859 Prąckiewicz Jadwiga (wychowanica, panna) 15 .. ..
860 Proniewicz Maryanna (wdowa) 58 Kowieńska Litwinka Kurlandska ul.12/7, m.51
861 Proniewicz Stanisława (córka) 25 Kowieńska Litwinka
862 Proniewicz Adela (córka) 20 Kowieńska Litwinka
863 Proniewicz Jadwiga (córka) 18 Kowieńska Litwinka
864 Przybył Józef (żonaty) 40 Kaliszskiej Polak ul.Glinki 3, m.22
865 Przybył Jadwiga (żona) 32    
866 Przybył Edward (syn) 5    
867 Pryknia Anastazya (panna) 24 Witebska Łotyszka Fontanka 148, m.22
868 Prykul Stanisław (żonaty) 27 Witebska Łotysz Witebska 29, m.8
869 Prykul Staniława (żona) 22 .. ..
870 Puchalska Aniela (panna) 53 Witebska Polka Ryżski 35, m.13
871 Puchalski Władysław (syn) 23 .. ..
872 Puczel Wincenty (żonaty) 45 Kowieńska Litwin Estlandska ul.13, m.12
873 Puczel Weronika (żona) 25 .. ..
874 Puczel Zofija (córka) 1,5 .. ..
875 Puczel Stanisława (córka) 1,5 .. ..
876 Pupin Konstanty (kawaler) 34 Kowieńska Litwin Fontanka 144, kazarma nr 2
877 Purwienas Anastazya (panna) 49 Kowieńska Litwinka Priadilnyj per.12, m.2
878 Puzyno(a) Agata (panna) 45 Suwalska Polka Kriukow kan.11, m.11
879 Poliwan Jan (żonaty) 53 Kowieńska Litwin Ekateryninskij kan.160, m.28
880 Poliwan Rozalija (żona) 42 .. ..
881 Radziusz Michał (żonaty) 62 Wileńska Białorusin Masterskaja 12, m.14
882 Radziusz Elżbieta (żona) 56 .. ..
883 Radziusz Piotr (syn) 28 .. ..
884 Rogozina Weronika (mąż prawosławny) 22 Piotrogrodska Polak Pskowska ul.34, m.10
885 Rogozin Jan (mąż) 28 .. ..
886 Rogozina Adela (siostra) 14 .. ..
887 Rakowska Eugenija (wdowa) 44 Wileńska Polka Wozniesienskij pr.33, m.33
888 Rancan Paulina (mąż prawosławny) 28 Witebska Białorusinka Tiuremnyj per.1, m.12
889 Raniszewski Aleksander (żona prawosławna) 63 Piotrogrodska Polak Ryżski 3/11, m.393
890 Rapejko Antoni (żonaty) 47 ? ? Angielski pr.58, m.19
891 Rapejko Marya (żona) 37 .. ..
892 Rapejko Antoni (syn) 13 .. ..
893 Rapejko Władysław (syn) 12 .. ..
894 Rapkowski Jan (żonaty) 55 Kowieńska Litwin Kriukow kan.8/9, m.4
895 Rapkowska Cecylija (żona) 35 .. ..
896 Rapkowski Jan (syn) 16 .. ..
897 Reut Antonina (wdowa) 75 Wileńska Polka Fontanka 154
898 Reut Zofija (wdowa) 60 Witebska Polka Ekateryngofsk.37, m.44
899 Rewucki Józef (żonaty) 48 Wileńska Polak Kurlandska 25/27, m.48
900 Rewucka Paulina (żona) ? .. ..
901 Rewucka Marya (córka) 13 .. ..
902 Rewucki Wincenty (syn) 10 .. ..
903 Rewucki Konstanty (syn) 8 .. ..
904 Rodowicz Bolesław (żonaty) 46 Kowieńska Litwin Fontannyj per.10/12, m.8
905 Rodowicz Aleksandra (żona) 40 .. Litwinka
906 Rodowicz Elijasz (syn) 19 .. Litwin
907 Rodowicz Elżbieta (córka) 15 .. Litwinka
908 Rodowicz Jan (syn) 10 .. Litwin
909 Rodowicz Paweł (syn) 8 .. Litwin
910 Rodowicz Piotr (syn) 5 .. Litwin
911 Rodowicz Józef (syn) 4 .. Litwin
912 Rodzewicz Józefa (panna) 56 Kowieńska Litwinka Targowa 4, m.19
913 Rogowska Anna 32 Kowieńska Litwinka Praczesznyj 17/8, m.24
914 Romanowa Agnieszka (panna) 45 Witebska Polka Sadowa 120, m.7
915 Romanowska Bronisława (mężatka) 30 Kowieńska Polka Mieszczańska 12, m.14
916 Romanowski Stanisław (mąż) 40 .. ..
917 Romanowski Wiktor (syn) 2,5 .. ..
918 Romanowska Zofija (wdowa) 39 Wileńska Polka Drowiannaja 3, m.17
919 Romanowska Jadwiga (córka) 18 Wileńska Polka
920 Romanowska Walentyna (córka) 16 Wileńska Polka
921 Romanowska Nina (córka) 12 Wileńska Polka
922 Romanowski Władysław (syn) 10 .. Polak
923 Romanowska Irena (córka) 5 .. Polka
924 Romaszkis Kasper 48 Kowieńska Polak Ekateryninskij kan.150, m.7
925 Romaszkis Leokadya (żona) 45 .. ..
926 Romaszkis Konstancya (córka) 12 .. ..
927 Romaszkis Wilhelm (syn) 9 .. ..
928 Rombowicz Jerzy (żonaty) 39 Kowieńska Litwin Derptskij 14, m.36
929 Rombowicz Julija (żona) 36 .. ..
930 Rombowicz Walentyna (córka) 8 .. ..
931 Ruk Witalis (żonaty) 34 Wileńska Białrousin Angielski pr.51, m.15
932 Ruk Aniela (żona) 25 .. ..
933 Ruzgaz Urszula (panna) 37 Kowieńska Litwinka Kriukow kan.4, m.10
934 Ruzga Natalija (mężatka, z mężem nie mieszka) 32 Kowieńska Litwinka Pskowska ul.5, m.25
935 Ruzga Stanisław (syn) 3 tyg. .. ..
936 Rużyczka Józefina (wdowa) 63 Witebska Polka Kazańska 45, m.64
937 Rylska Emilija (wdowa) 54 Warszawska Polka Sadowa 120, m.7
938 Rymsza Stanisław (żonaty) 50 Wileńska Polak Mojka 82, m.14
939 Rymsza Teofila (żona) 46 .. ..
940 Rymsza Helena (córka) 12 .. ..
941 Rynkiewicz Anna (panna) 46 Kowieńska Litwinka Fontanka 148
942 Rzeszofarski Alfons (żonaty) 40 Warszawska Polak Lermontowski pr.9, m.27
943 Rzeszofarska Lucya (żona) 40 .. ..
944 Sadowska Wiktorya (mężatka) 27 Wileńska Polka Angielski 15, m.12
945 Sadowski Karol (mąż, komunista) 39 .. ..
946 Sadowski Elijasz (żonaty) 56 Wileńska Polak Mastesrkaja ul.9, m.23
947 Sadowska Jadwiga (żona) 48 .. ..
948 Sadowska Apolonija (córka) 20 .. ..
949 Sadowska Genowefa (córka) 10 .. ..
950 Salcewicz Jan (żonaty) 55 Witebska Polak Kurlandska 25/27, m.46
951 Salcewicz Konstancya (żona) 34 .. ..
952 Salcewicz Walerya (córka) 11 .. ..
953 Salcewicz Jadwiga (córka) 1 .. ..
954 Saładukina Marya (mąż prawosławny) 49 Wileńska Polka Morska 63, m.10
955 Saładukina córka (ochrzczona w Cerkwi) 7 .. ..
956 Samańska Jadwiga (mąż wyjechał) 27 Mińska Białorusinka Ekateryninskij kan.91, m.47
957 Samulis Stefanija (wdowa) 32 Suwalska Polka Fonarnyj 7, m.14
958 Sawicki Adolf (żonaty) 48 Warszawska Polak Ekateryninskij kan.110, m.22
959 Sawicka Olga (żona, prawosławna) 37 .. ..
960 Sawicki Jan (żona prawosławna) 44 Kowieńska Białorusin Mojka 126, m.3
961 Sawkan Anna (panna) 38 Witebska Łotyszka Usaczow per.13, m.7
962 Sawkin Franciszek (kawaler) 59 Kowieńska Litwin Kurlandska 8/10, m.25
963 Siedlecka Helena (wdowa) 30 Kowieńska Litwinka Fontanka 150, m.48
964 Sielicki Bolesław (żonaty) 37 Witebska Polak Angielski 17, m.26
965 Sielicka Konstancya (żona) 33 .. ..
966 Siemaszko Wanda (panna) 36 Piotrogrodska Polka Fontanka 163, m.2
967 Siłkowska Helena (wdowa) 54 Witebska Polka Masterskaja 12, m.4
968 Siłkowska Zofija (panna) 21 .. ..
969 Siłkowska Emilija (panna) 27 Kurlandska Polka
970 Siłkowska Tekla (wdowa) 60 Witebska Polka Ekateryn.kan.61
971 Siniunas Józef (żonaty) 47 Kowieńska Litwin Sadowa 59, m.44
972 Siniunas Tekla (żona) 33 .. ..
973 Siniunas Weronika (córka) 4 .. ..
974 Sitowska Anna (wdowa) 48 Kowieńska Polka Kazańska 48, m.2
975 Siwicki Adam (żonaty) 45 Wileńska Polak Obwodnyj kan. 159, m.30
976 Siwicka Zinaida (żona) 27 .. ..
977 Siwicki Władysław (syn) 4 .. ..
978 Siwicki Witold (syn) 9 mies. .. ..
979 Skarga Katarzyna (wdowa) 70 Austryacka poddana Węgierka Lermontowski pr.9, m.27
980 Skarga Jadwiga (córka) 34 .. ..
981 Słoniowski Stanisław 30 Kielecka Polak Drowiannoj per.8, m.8
982 Słoniowski Stanisław (syn) 8 mies. .. ..
983 Słoniowska Elżbieta (żona?) 29 .. ..
984 Skejrys Jan (żonaty) 59 Kowieńska Litwin Sadowa 68, m.27
985 Skejrys Weronika (żona) 50 .. ..
986 Skejrys Anna (córka) 16 .. ..
987 Skrobutan Agata (panna) 53 Wileńska Polka Masterskaja 9, m.19
988 Skrobutan Malwina (wdowa) 35 Wileńska Litwinka Kurlandska 17/9, m.40
989 Snokiszkis Agata (panna) 38 Kowieńska Litwinka Angielski pr. 46, m.39
990 Snokiszkis Weronika (panna) 36 Kowieńska Litwinka
991 Snokiszkis Adolf (kawaler) 40 Kowieńska Litwin
992 Smirnowa Nina (panna) 28 Smoleńska Rossyanka Wozniesienskij pr.37, m.40
993 Smoleński Jerzy 52 Suwalska Litwin Ryski pr.48, m.30
994 Smoleńska Antonina (żona) 45 .. ..
995 Smoleńska Marya (córka) 16 .. ..
996 Smoleńska Weronika (córka) 13 .. ..
997 Smoleński Władysław (syn) 8 .. ..
998 Smoleński Leon (syn) 6 mies. .. ..
999 Sokołowski Adam (żonaty) 50 Grodzieńska Polak Obwodnyj kan.157, m.8
1000 Sokołowska Wiktorya (żona) 37 .. ..
1001 Sokołowska Adolfa (wychowanica p.Jankiewicz) 14 Witebska Polka Masterskaja 9, m.11
1002 Sokołowska Antonina (wychowanica p.Jankiewicz) 12 .. ..
1003 Sokołowski Adam-Maurycy 30 Suwalska Polak Targowa 17, m.50
1004 Songajło Aleksandra (wdowa) 33 Kowieńska Polka Oficerska 56, m.9
1005 Sowejko Mikołaj (żonaty) 55 Witebska Polak Wozniesienskij pr.33, m.33
1006 Sowejko Julija (żona) 39    
1007 Sowejko Anna (córka) 18    
1008 Sowejko Mikołaj (syn) 16    
1009 Sowejko Władysław (syn) 10    
1010 Spicz Ewa (wdowa) 60 Witebska Łotyszka Obwodnyj kan.163, m.29
1011 Spingis Justyn (żona w Łatwii) 45 Witebska Łotysz Łocmanskaja ul.6, m.24
1012 Spolis Marya (mężatka) 26 Witebska Łotyszka Ekateryngofkij 61, m.36
1013 Stacewicz Franciszka (panna) 25 Witebska Białorusinka Morska 63, m.9
1014 Stakunas Stanisława (mężatka) 40 Kowieńska Litwinka Kalinkinski plac 3/5, m.20
1015 Stakunas Kazimierz (syn) 15 .. ..
1016 Stankiewicz Joanna (panna) 57 Wileńska Polka Mojka 110, m.37
1017 Stankiewicz Elżbieta (panna) 40 Wileńska Litwinka Kurlandska 37, m.1
1018 Starodubowa Weronika 16 Wileńska .. Wozniesienskij 27, m.15
1019 Staszkiewicz Józefa (wdowa) 32 Witebska Polka Drowiannaja ul.3, m.268
1020 Staszkiewicz Stanisław (syn) 13 .. ..
1021 Staszkiewicz Weronika (córka) 10 .. ..
1022 Staszkiewicz Antonina (córka) 7 .. ..
1023 Staszko Piotr (żonaty) 49 Wileńska Białorusin Angielski 24, m.1
1024 Staszko Małgorzata (żona) 50 .. ..
1025 Staszko Stanisława (córka, panna) 23 .. ..
1026 Staszko Zofija (córka) 16 .. ..
1027 Staszko Helena (córka) 10 .. ..
1028 Statut Antoni (kawaler) 22 Witebska Łotysz Oficerska 26, m.26
1029 Statut Bogumiła (matka) 52 .. ..
1030 Stefanowicz Anna (panna) 38 Kowieńska Litwinka Teatralny pl.12, m.10
1031 Strażnik Marya (wdowa) 75 Wileńska Polka Srednia Podjaczeska 6, m.16
1032 Strażnik Władysław (syn) 34 .. ..
1033 Strażnik Piotr (syn) 31 .. ..
1034 Strażnik Kazimierz (syn) 28 .. ..
1035 Strażnik Józefa (córka, panna) 40 .. ..
1036 Strażnik Antoni (żona prawosławna) 33 Wileńska Polak Srednia Podjaczeska 6, m.23
1037 Strażnik Lucya (córka) 4 .. ..
1038 Sudnik Dorota (mężatka) 46 Witebska Łotyszka Estlandska 13, m.7
1039 Sudnik Bartłomiej (mąż) 53 .. ..
1040 Suworowa Aniela (mężatka) 39 Kowieńska Litwinka Ekateryninsk.kan.150/48, m.64
1041 Swiencicka Zofija (wdowa) 48 Grodzieńska Polka Mojka 82, m.14
1042 Swiencicki Mikołaj (syn) 22 .. ..
1043 Swiencicki Antoni (syn) 16 .. ..
1044 Swiencicka Katarzyna (córka) 14 .. ..
1045 Symanowska Marya (mężatka) 45 Kowieńska Litwinka Ekateryninskij kan.150, m.37
1046 Symanowski Tomasz (mąż) 59 .. ..
1047 Szablewicz Rozalija (wdowa) 35 Kowieńska Litwinka Kurlandska 14a., m.18
1048 Szablewicz Władysław (syn) 11 .. ..
1049 Szczastnyj Józef (kawaler) 28 Wileńska Polak Tarakanowsk.per.8, m.2
1050 Szczastnyj Jan (żonaty) 57 Wileńska Polak
1051 Szczastnaja Jadwiga (żona) 56 .. ..
1052 Szczastnaja Anna (córka) 30 .. ..
1053 Szczastnyj Aleksander (syn) 23 .. ..
1054 Szczastnyj Rafał (żona w Wileńsk.gub.) 57 Wileńska Polak
1055 Szczastnaja Anna (córka, panna) 32 Wileńska Polka
1056 Szczerbakowa Tekla (mąż prawosławny) 35 Witebska Łotyszka Drowiannoj per.20, m.23
1057 Szejkus Wincenty (żonaty) 55 Kowieńska Litwin Priadilnaja ul.36, m.40
1058 Szejkus Antonina (żona) 45 .. ..
1059 Szejkus Marya (córka, panna) 20 .. ..
1060 Szejkus Konstanty (syn) 13 .. ..
1061 Szejkus Anna (córka) 9 .. ..
1062 Szewczewianiec Rozalija (panna) 55 Kowieńska Litwinka Oficerska 51
1063 Szklarewicz Katarzyna (wdowa) 55 Mohylewska Polka Fontanka 139, m.3
1064 Szmejlis Stanisława (mąż zginął) 32 Kowieńska Litwinka Ekaterynofskij pr.89/91, m.10
1065 Szmejlis Walerya (córka) 11 .. ..
1066 Szmejlis Genowefa (córka) 8 .. ..
1067 Szmejlis Leon (syn) 6 .. ..
1068 Sznapeisz Aniela (wdowa) 59 Kowieńska Litwinka Tarakanow.per.7, m.121
1069 Sznewel Weronika (panna) 23 Witebska Łotyszka Usaczew per.13, m.7
1070 Szostok Zofija (panna) 28 Kowieńska Białorusinka Mojka 126, m.49
1071 Szudik Anna (panna) 44 Kowieńska Litwinka Fontanka 166, m.17
1072 Szulc Małgorzata (panna) 39 Wołyńska Niemka Mojka 108
1073 Szukszt Kazimierz (żonaty) 45 Witebska Polak Kurlandska 10/8, m.22
1074 Szukszt Eleonora (żona) 40 .. ..
1075 Szukszt Janina (córka) 15 .. ..
1076 Szukszt Walenty (syn) 12 .. ..
1077 Szukstul Stanisław (żonaty) 38 Kowieńska Polak Derptskij 14, m.15
1078 Szukstul Julija (żona) 33 .. ..
1079 Szukstul Zofija (córka) 12 .. ..
1080 Szukstul Stanisława (córka) 8 .. ..
1081 Szumilas Tomasz (żonaty) 41 Kielecka Polak Fontanka 201, m.11
1082 Szumilas Stefanija (żona) 27 .. ..
1083 Szwarc Stefanija (panna) 35 Kowieńska Polka Targowa 29, m.43
1084 Szwedowa Rozalija (mężatka) .. Witebska .. Witebska 20, m.31
1085 Szwejkowa Marya (wdowa, wyjechała) 46 Mińska Polka Witebska 14, m.19
1086 Szylinowna Salomea (panna) 25 Kowieńska Polka Praczecznyj per.8, m.15
1087 Szylinowna Filomena (panna) 21 .. ..
1088 Szyłwajtis Helena (córka) 33 Kowieńska Litwinka Derptskij per.3, m.7
1089 Szymkun Urszula (panna) 38 Wileńska Litwinka Ekateryngofskij pr.47, m.11
1090 Szymkus Justyna (wdowa) 43 Kowieńska Litwinka Ekateryngofskij pr.113, m.5
1091 Szymkus Jan (syn) 15 .. ..
1092 Tarauda(?) Tekla (panna) 48 Witebska Łotyszka ul.Glinki 6, m.1
1093 Terlikowska Anna (mężatka) 48 Łomżyńska Polka Ryżski 60, m.61
1094 Terlikowski Konstanty (mąż) 45 .. ..
1095 Terlikowska Halina (córka) 13 .. ..
1096 Tokaj Marya (panna) 23 Warszawska Polka Derptskij per. 14, m.17
1097 Tokaj Wiktorya 17 Warszawska Polka
1098 Tokaj Karol 19 Warszawska Polak
1099 Tokaj Franciszek 14 Warszawska Polak
1100 Tokaj Wiktorya (wdowa) 43 Warszawska Polka Fontanka 166, m.34
1101 Tomkowicz Aniela (wdowa) 65 Wileńska Polka Kanonierskij per.3, m.10
1102 Tomkowicz Marya (córka) 25 .. ..
1103 Trasak Zofija (wdowa) 49 .. Czeszka Kazanskaja 47, m.35
1104 Trasak Zofija (córka) 21 .. ..
1105 Trasak Antoni (syn) 18 .. ..
1106 Trejnis Ludmiła (mężatka) 52 Kowieńska Litwinka ?
1107 Trejnis Antoni (mąż) 45 .. ..
1108 Trejnis Józef (syn) 20 .. ..
1109 Trojanowicz Karol (żonaty) 57 Kowieńska Białorusin Estlandska 11, m.13
1110 Trojanowicz Marcyanna (żona) 40    
1111 Trojanowicz Zofija (córka) 19    
1112 Trojanowicz Eleonora (córka) 16    
1113 Trojanowicz Walenty (syn) 12    
1114 Trybis Stefan (żonaty) 33 Wileńska Białorusin Ekateryngofski pr.113, m.20
1115 Trybis Anna (żona) 32    
1116 Trybis Józefa (córka) 6    
1117 Trybis Stanisław (syn) 4 mies.    
1118 Tryszel [Truszel] Józef (żona luteranka) 34 Witebska Polak Pskowska 5, m.7
1119 Turko Ludwika (mąż prawosławny) 23 Kowieńska Polka Ekaterygofsk.113, m.5
1120 Turko Leokadya (wdowa) 42 Witebska Polka Obwodnyj kan. 157, m.6
1121 Turko Anna (wychowanka) 6 .. ..
1122 Twirbut Elżbieta (wdowa) 52 Kowieńska Litwinka Ekateryninskij kan.117, m.6
1123 Tyszkowska Zofija 26 Kowieńska Litwinka Derptskij 14, m.36
1124 Umbrażunas Filomena (panna) 17 Wileńska Litwinka Kurlandska 17/19, m.49
1125 Undzoliszka Barbara (wdowa) 46 Witebska Litwinka Targowa 25, m.18
1126 Undzoliszka Aleksander (syn) 6 .. ..
1127 Urbanas Anna (mężatka) 38 Kowieńska Litwinka Mojka 126, m.50
1128 Urbanas Jan (żonaty) 44 Kowieńska Litwin
1129 Urbanowicz Eugeniusz (żonaty) 44 Wileńska Polak Pocztamskaja ul.14, m.6
1130 Urbanowicz Aldona (żona) 40 .. ..
1131 Urbanowicz Emilija (córka) 8 .. ..
1132 Walawko Mikołaj (żonaty) 42 Wileńska Polak Witebska 15, m.28
1133 Walawko Apolonija (żona) 33    
1134 Walawko Leon (syn) 12    
1135 Walawko Władysław (syn) 9    
1136 Walis Kazimierz (żona luteranka) 56 Kowieńska Litwin Targowa 15, m.18
1137 Walkowska Bolesława (panna) 30 Łomżyńska Polka Masterskaja 8, m.6
1138 Walunas Maryanna (wdowa) 67 Suwalska Polka Kurlandska 25/27, m.46
1139 Walunas Marya (panna) 22 Kowieńska Litwinka Masterskaja 11, m.52
1140 Wanagas Petronela (panna) 56 Kowieńska Litwinka Oficerska 36, m.25
1141 Walus Barbara (panna) 44 .. ..
1142 Warnel Augustyn (żonaty) 44 Kowieńska Litwin Targowa 4, m.24
1143 Warnel Barbara (żona) 54 .. ..
1144 Warnowska Konstancya (panna) 70 Wileńska Polka Kanonierska ul.21/19, m.12
1145 Wartecka Michalina (wdowa) 48 Kowieńska Polka Priażska 38, m.41
1146 Warstek Lucya (panna) 48 Grodzieńska Polka Angielski 26, m.18
1147 Wasiljewa Maryanna (mężatka) 53 Suwalska Litwinka Ryżski 11, m.142
1148 Wasilewski Aleksander (żonaty) 50 Witebska Białorusin Tiuremnyj 1, m.12
1149 Wasilewska Tekla (żona) 43    
1150 Wasilewski Jan (syn) 14    
1151 Wasilewski Adolf (syn) 12    
1152 Wasilewska Wilhelmina (córka) 10    
1153 Wasilewska Paulina (córka) 7    
1154 Wasilewski Herman (syn) 4 mies.    
1155 Werdyńska Eugenija (panna) 30 Kowieńska Litwinka Sadowa 68, m.8
1156 Wesztort Feliks (żonaty) 50 ? Polak Witebska 19/7, m.5
1157 Wesztort Urszula (żona) 50    
1158 Wesztort Marya (córka) 20    
1159 Wesztort Aleksander (syn) 18    
1160 Wesztort Walerya (córka) 10    
1161 Wierzbicki Konstanty (żonaty) 60 Wileńska Polak Kurlandska ul.11, m.19
1162 Wierzbicka Jadwiga (żona) 44    
1163 Wierzbicki Fabijan (syn) 17    
1164 Wierzbicka Anna (córka) 19    
1165 Wierzbicki Wilhelm (syn) 11    
1166 Wierzbicka Ludwika (panna) 58 Austryacka poddana Polka Angielski 29, m.11
1167 Wierzbicka Olga (wdowa) 72 Kowieńska Polka Priażska 7, m.8
1168 Wierszyło Mikołaj (żonaty) 53 Wileńska Polak Kurlandska 25/27, m.67
1169 Wierszyło Gabryela (żona) 40    
1170 Wierszyło Weronika (córka) 22    
1171 Wierszyło Jan (syn) 14    
1172 Wierszyło Wacław (syn) 7    
1173 Wierszyło Genowefa (córka) 10 m.    
1174 Wilejkis Elżbieta (panna) 43 Kowieńska Litwinka Ekateryninskij 85, m.11
1175 Wilewis Anna (wdowa) 48 Radomska Polka Klimow per.8, m.12
1176 Wilewis Jan (syn) 22    
1177 Wilewis Marya (córka) 23    
1178 Wilewis Weronika (córka) 16    
1179 Wilewis Piotr (syn) 13    
1180 Wilkiewicz Wacław (żonaty) 46 Siedlecka Polak Aleksiejewska 18, m.57
1181 Wilkiewicz Marya (żona) 45    
1182 Wilkiewicz Aleksander (syn) 18    
1183 Wilkiewicz Jerzy (syn) 11    
1184 Wilkiewicz Tamara (córka) 9    
1185 Wiliczko Piotr (żonaty) 48 Wileńska Polak Ryżski 19/11, m.12
1186 Wiliczko Antonina (żona) 46    
1187 Wirwicz Anna (mąż prawosławny) 42 Suwalska Polka Sadowa 102, m.10
1188 Wiszniewski Stanisław (żona prawosławna) 25 Wileńska Polak Ekateryngofski pr.10/19, pok.63
1189 Wiszniewski Władysław (syn) 3    
1190 Witkowski Józef (żonaty) 47 ? Polak Fontanka 166, m.17
1191 Witkowska Helena (żona) 44    
1192 Witkowski Julijan (syn) 11    
1193 Witkowski Józef (syn) 2    
1194 Wojciechowicz Wiktorya (panna) 50 Wileńska Polka Galernaja 46, m.7
1195 Wojciechowicz Leokadya (panna) 23 Wileńska Polka Priażka 50, m.10
1196 Wojciekian Anton (żona mieszka osobno) 40 Wileńska .. Mieszczańska 12, m.14
1197 Wojciulewicz Marcyanna (panna) 23 Rowieńska Polka Targowa 3/3, m.29
1198 Wojczuk Paulina (panna) 43 Witebska Łotyszka Staro Petergofski 9, m.6
1199 Wojdak Jan (żonaty) 56 Wileńska Białorusin Estlandska 6, m.5
1200 Wojdak Malwina (żona) 45    
1201 Wojtkiewicz Helena (panna) 58 Połtawska Polka Targowa 17, m.55
1202 Woliwuga Jan (żonaty) 42 Kowieńska Litwin Priażka 46, m.16
1203 Woliwuga Konstancya (żona) 42    
1204 Woliwuga Marya (córka) 14    
1205 Woliwuga Anna (córka) 11    
1206 Woliwuga Emilija (córka) 7    
1207 Wołkowa Apolonija (mężatka) 40 Witebska .. 10 Rota 17, m.9
1208 Wołkow Wiktor (syn) 8 Witebska ..
1209 Worsław (?) Józef (żonaty) 50 Kurlandska Białorusin Pskowska 19/21, m.77/20
1210 Worsław (?) Aniela (żona) 36    
1211 Worsław (?) Antoni (syn) 13    
1212 Worsław (?) Franciszek (syn) 9    
1213 Worsław (?) Kazimierz (syn) 8    
1214 Woskresienska Konstancya (wdowa) 62 Witebska Polka Targowa 28, m.28
1215 Wozniak Franciszek (żonaty) 47 Piotrkowska Polak ul.Glinki 3, m.22
1216 Wozniak Teodora (żona) 37    
1217 Wozniak Bolesław (syn) 12    
1218 Wozniak Bronisław (syn) 10    
1219 Wozniak Irena (córka) 7    
1220 Wróblewski Waleryan (żonaty) 49 Wileńska Polak Ryżski 18/2, m.22
1221 Wróblewska Józefa (żona) 41 .. ..
1222 Wróblewski Hieronim (syn) ? .. ..
1223 Zabłocka Helena (wdowa) 61 Warszawska Polka Oficerska 13, m.7
1224 Zabłocki Czesław (syn, kawaler) 20 .. ..
1225 Zabłocki Piotr (żonaty, dzieci prawosławne) 42 Wileńska Białorusin
1226 Zabłocka Zinaida (ćorka) 19 Wileńska Białorusinka
1227 Zabłocki Piotr (syn) 15 Wileńska Białorusin
1228 Zabłocki Anatol (syn) 12 Wileńska Białorusin
1229 Zaborowska Marya (mąż w Łatwii) 50 Witebska Polka Ekateryninsk.kan.85/87, m.3
1230 Zaborowska Marya (wdowa) 46 Kurlandska Polka Ekateryninsk.kan.170, m.36
1231 Zaborowski Bronisław (syn) 20    
1232 Zaborowski Leonard (syn) 12    
1233 Zagórska Józefa (mężatka) 29 Witebska Białorusinka Angielski 51, m.15
1234 Zagórski Ignacy (mąż) 33 .. ..
1235 Zagórska Erazmina (panna) 54 Kijowska Polka Fontanka 154
1236 Zakrzewski Adolf (żonaty) 47 Mińska Białorusin Ekateryninskij kan.91, m.47
1237 Zakrzewska Dorota (żona) 35 .. ..
1238 Zakrzewski Benedykt (żonaty) 47 Witebska Polak Ryżski pr.34, m.2
1239 Zakrzewska Anna (żona) 44    
1240 Zakrzewska Amelija (córka) 15    
1241 Zakrzewski Zygfryd (syn) 14    
1242 Zakrzewska Jadwiga (córka) 13    
1243 Zakrzewski Witold (syn) 11    
1244 Zakrzewska Urszula (wdowa) 84    
1245 Zaręba Franciszka (wdowa) 68 Grodzieńska Polka Sadowa 105, m.36
1246 Zasztort Leonora (wdowa) 76 Kowieńska Polka Targowa 25, m.18
1247 Zdanowicz Anna (wdowa) 58 Kowieńska Polka Miński per.1, m.3
1248 Zebrowska Emilija (panna) 35 .. .. Maksymiljan 21, m.3
1249 Zelwis Marya (wdowa) 50 Witebska Białorusinka Kazańska 49, m.8
1250 Zelwis Aleksandra (córka) 21 .. ..
1251 Zelwis Wiktorya (córka) 19 .. ..
1252 Zemis Adam (żonaty) 60 Suwalska Litwin Fontanka 144, m.282
1253 Zemis Anastazya (żona) 44    
1254 Zemis Stanisław (syn) 20    
1255 Zemis Weronika (córka) 17    
1256 Zemis Aleksander (syn) 15    
1257 Zielenko Józef (kawaler) 58 Mohylewska Polak Gorochowaja 29/42, m.18
1258 Ziemiecka Jadwiga (mężatka) 57 Warszawska Polka Ekateryninskij kan.85, m.12
1259 Ziemiecki Zygmunt (mąż) 60    
1260 Zinkiewicz Franciszka (panna) 22 Wileńska Polka Targowa 28/29, m.12
1261 Zinkiewicz Władysław (kawaler) 19 Kowieńska Litwin
1262 Zinkiewicz Konstancya (wdowa) 59 Kowieńska Litwinka Angeilski 29, m.12
1263 Zinkiewicz Stanisława (panna) 33 Kowieńska Litwinka Angielski 29, m.7
1264 Zinkiewicz Marya (panna) 23 Witebska Białorusinka Galerna 50, m.8
1265 Zinkiewicz Jadwiga (wdowa) 39 Wileńska Polka Sadowa 94, m.6
1266 Ziwort Michalina (panna) 48 Kowieńska Litwinka Priażka 36, m.11
1267 Zogas Antoni (kawaler) 50 Kowieńska Litwin Ekateryngofsk.14, m.2
1268 Żełubowski Józef (żonaty) 43 Wileńska Polak Angielski 7, m.24
1269 Żełubowska Maryanna (żona) 36 .. ..
1270 Żełubowska Jadwiga (córka) 14    
1271 Żełubowska Marya (córka) 12    
1272 Żełubowski Władysław (syn) 10    
1273 Żełubowski Wiktor (syn) 6    
1274 Żemajtis Agata (panna) 33 Wileńska Litwinka Kurlandska 25/27, m.37
1275 Żerdecki Bolesław (żonaty) 36 Wileńska Polak Ekateryninskij kan.121, m.29
1276 Żerdecka Agata (żona) 26    
1277 Żokis Franciszek (żonaty) 34 Kowieńska Litwin Ryżski 18/2, m.23
1278 Żokis Ema (żona) 32    
1279 Żołnieruk Aleksander 58 Wileńska Polak Gorochowaja 29/42, m.18
1280 Żołnieruk Marya (żona) 48    
1281 Żołnieruk Albert (syn) 21    
1282 Żołnieruk Zofija (córka) 12    
1283 Żołnieruk Walentyna (córka) 7    
1284 Żułno Bolesława (panna) 23 Witebska Polka Derptskij 14, m.17
1285 Żukas Maryanna (wdowa) 82 Kowieńska Litwinka Nikolska Płoszczadź 10
1286 Żuk Weronika (panna) 24 Witebska Białorusinka Fontanka 148
1287 Żuk Eleonora (wdowa) 40 Wileńska Białorusinka Oficerska 3, m.38
1288 Żuk Bronisław (syn) 17    
1289 Żukowski Józef 49 Wileńska Polak Drowiannaja 9, m.8
1290 Żwibus Aniela (wdowa) 60 Kowieńska Litwinka Staro Petergofski 15, m.69
1291 Żwibus Józef (syn, kawaler) 37    
1292 Żwibus Wiktorya (córka, panna) 21    
1293 Żwibus Michał (syn, kawaler) 19 Kowieńska Litwin Petergofskij pr.15, m.69
1294 Żyłko Adela (panna) 40 Wileńska Białorusinka Oficerska3, m.38
1295 Żwańska Katarzyna (wdowa, nie mogą płacić) 36 Łomżyńska Rossjanka Fontanka 144, pok.282 (флигель Ж)
1296 Żwańska Marya (córka) 14    
1297 Żwański Leon (syn) 12