Archiwum UFSK SPb

Archiwum Zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji  Rosyjskiej dla Sankt Petersburga i  Obwodu  Leningradzkiego (Archiwum UFSK SPb)

    191194 Sankt Petersburg, Litiejnyj prospiekt 4, Tel. (812) 278-71-10

                 Charakterystyka fondów:

             Statystyka niedostępna – (1918-1990)

Wykaz archiwalno-śledczych akt

   1. „Sprawa polska” (189 osób, 16 tomów), w której pociągnięci do odpowiedzialności sądowej byli: abp   Jan  Cieplak, prał. Konstanty Budkiewicz, księża: Stanisław Ejsmont, Bolesław Sloskans, Paweł Chodniewicz Antoni Niemancewicz i inni. Są tu autografy abpa Jana Cieplaka, prał. Budkiewicza (t. 6,8), ( П-40936, 1920 r.)

 • O.Akułow  Epifaniusz  (Igor) i osoby świeckie, razem 25 osób

        (П-75014, 1937 r.)

3.    Bunczuk Katarzyna, ukryta siostra zakonna (П- 55205, 1942 r.)   

4.    Ks.Wasilewski Antoni, ks. Trojgo  Jan  (Jan Janowicz), ks. Iwanow Dominik, a także studenci seminarium duchownego i osoby świeckie, razem  17  osób (П-82851, w dwóch tomach, 1927 r.)  W drugim tomie znajdują się kopie dokumentów skonfiskowanych przez Piotrogradzką CzK w 1920 r., dotyczących działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Piotrogrodzie  w latach 1918-1920.

 • Ks. Wieliczko  Kazimierz    (П – 51010, 1931 r.)
 • Ks.Wojno Stefan, a także członkowie kółek katolickich i rad parafialnych, razem 32 osoby  (П- 78312, w trzech tomach, 1931 r.)
 • Dejbner IwanZierczaninow Aleksy, inni rosyjscy katolicy, w tym  Danzas Julia, Podliwachina Kapitolina, razem 62 osoby

        (П-85381, w dwóch tomach, 1924 r.)

 • ks. Dejnis Wincenty (П- 9295, 1928 r.)
 • Ks. Dziemian  Józef (П- 75776, 1930 r.)
 • Ks. Dmowski  Michał (П- 36314, 1922 r., П- 85538, 1925 r.)
 • Bp. Matulionis Teofil, prał. Przyrembel St.,  ks. Jurewicz Bolesław, a także osoby świecke, razem 47 osób (П- 21978, 1930 r.)
 • Bp. Malecki Antoni, a także osoby świecke, razem 5 osób

        (П-36706, 1930 r.)

 1. Niefiediewa  Helena, Selenkowa  Anastazja, siostry zakonne (П- 71478, 1936 r.). Znajdują się tu informacje o działalności dominikanów, którymi kierował o. Aleksandrow Nikołaj.
 2. Ks. Pronckietis  Augustyn, a także członkowie kółek katolickich, komitetów pomocy skazanym księżom, razem 47 osób (П- 85044,1932)
 3. Trudow Sergiusz, prawosławny, a także 20 katolików obrządku rzymskokatolickiego i rosyjskiego (П- 14436, w 2 tomach, 1927 r.)
 4. Ks. Chomicz Paweł,  a także  osoby świeckie, razem 4 osoby

        (П- 83605, 1942 r.)

 1. Ks. Szawdzinis  Mieczysław (П- 9295, 1927-1928 r)
 2. Pismo abpa  E. Roppa do prał. K. Budkiewicza  z potwierdzeniem jego kompetencji proboszcza kościoła św. Katarzyny (15 listopada 1919),

(sygn. P-82851, T.2, k. 58. Poświadczona kopia)

 1. Oświadczenie abpa J. Cieplaka o jego lojalności wobec władzy sowieckiej  (15 kwietnia 1920)

       (sygn. P- 40936, T 2,  k. 58. Oryginał.  Autograf)

 • Wniosek oskarżający z materiałów śledczych przeciwko bpowi A.  Maleckiemu i I. Mierzyckiemu,  K. Szykkierowi,  L. Bujnowskiego i I. Lausa (12 listopada 1930), (sygn. P-36706, k. 119-124)
 • Zawiadomienie o śmierci ks. J. Trojgo skierowane do wydziału specjalnego OGPU przez zastępcę PP  OGPU w LWO 

       (19 sierpnia 1932), (sygn. P-13721, k. 47, odbitka?)

 • Z zeznań aresztowanego  ks. P. Chomicza na dodatkowym przesłuchaniu dotyczącym działalności zakonu franciszkańskiego w Leningradzie 

        (22 czerwca 1942), (sygn. P- 83605, k. 149-154 odwr. Oryginał)

 • Z zeznań  ks. P. Chomicza  na zamkniętym posiedzeniu sądowym Trybunału Wojskowego  Wojsk  NKWD  ZSSR Obwodu Leningradzkiego o tajnym odprawianiu mszy św. w czasie wojny

       (1 września 1942), (sygn. P-83605, k. 319-321 odwr. Oryginał)